Jobcenterchef om afklaring af syge: Lægens ord kan ikke stå alene
Mange lægelige anskuelser skal indgå i den helhedsvurdering, som jobcentret er forpligtet til at foretage, fortæller Claus Oppermann. Foto: Vordingborg Kommune
Lægers udtalelser bliver inddraget, når jobcentret afklarer en borgers arbejdsevne. Men lægernes ord er en del af en samlet vurdering. Det fastslår arbejdsmarkedschef i Vordingborg Kommune.

Jobcentrets ansatte tager altid hensyn til de lægelige udtalelser, de modtager eller indhenter.

Det understreger Claus Oppermann, som er Borger- og Arbejdsmarkedschef i Vordingborg Kommune.

Avisen. dk har spurgt arbejdsmarkedschefen, der også leder kommunens jobcenter, om der bliver taget nok hensyn til udtalelser og vurderinger fra eksterne læger.

Anledningen til at stille det spørgsmål er, at Avisen.dk i dag beskriver, hvordan den smerteplagede Joan Hansen fra Vordingborg oplever, at kommunen ser stort på lægernes ord. Hun er nu blevet straffet økonomisk for at sygemelde sig fra en praktik, der skal afklare hendes arbejdsevne. Hendes egen læge mener også, at hun ikke kan holde til den plan, som jobcentret har lagt.

Joan Hansen er så plaget af smerter, at der er sørget for en seng ved hendes praktiksted, så hun kan hvile sig. 

LÆS HELE HENDES HISTORIE

Lægejournaler kan ikke stå alene

Claus Oppermann kan ikke udtale sig om Joan Hansens sag. Men han vil gerne svare på nogle generelle spørgsmål over mail.

I Avisen.dk's korrespondance med ham slår han fast, at der i vurderingen af en borgers arbejdsevne skal indgå mange forskellige informationer. 

Der skal både indgå oplysninger, der beskriver borgerens helbred, sociale og personlige kompetencer, formelle kompetencer og muligheder på arbejdsmarkedet.

"Lovgivningen siger udtrykkeligt, at den lægelige udtalelse kun er en del af den samlede vurdering af en borgers arbejdsevne", skriver han.

Han uddyber også, hvorfor det forholder sig sådan.

"To mennesker med samme diagnose kan have vidt forskellig arbejdsevne. Her afhænger overraskende meget af borgerens egen evne til at mestre sygdomme og hverdag, og meget kan også afhænge af borgerens uddannelse og muligheder for at anvende sin kunnen." 

Kan være mange anskuelser

Når Jobcentret i Vordingborg behandler sager, hvor en borger skal jobafklares, indhentes der som regel mange lægelige vurderinger, da borgere i jobafklaring kommer fra sygedagpenge, forklarer han.

Udtalelserne kan både komme fra borgerens egen praktiserende læge, speciallæger og klinisk funktion, påpeger Claus Oppermann.  

"I sager om for eksempel fibromyalgi kan der ofte være tale om divergerende opfattelser mellem forskellige læger, for eksempel at praktiserende læge og en speciallæge vurderer en borgers skånebehov forskelligt," skriver arbejdsmarkedschefen og fortsætter:

"Derfor kan der være mange lægelige anskuelser, der indgår i den helhedsvurdering, jobcentret er forpligtet til at foretage."

Lægekonsulenter oversætter fagsprog

Det er en misforståelse, at jobcentret har sine egne læger. Jobcentret har nemlig kun læger ansat som konsulenter, pointerer Claus Oppermann.

Og konsulenterne varetager en vigtig opgave, mener han. 

"Det er nødvendigt for at have hjælp til at vurdere de udtalelser, som praktiserende læge, speciallæger, eller klinisk funktion afgiver, da disse ofte kan være i et indforstået fagsprog eller indeholder diagnoser, vi ikke kender tilstrækkeligt til," skriver han. 

Lægekonsulenten kan ikke selv udtale sig om borgerens diagnoser eller undersøge borgeren.

De hjælper derfor udelukkende med at vurdere betydningen af de udtalelser, som jobcentret modtager fra eksterne læger, forklarer Claus Oppermann.