Jern kom senere til Danmark, end vi troede

Danmarks første jernfund er i virkeligheden lavet af kobber, viser et nyt studie.

Indholdstilbud fra Videnskab.dk distribueret af Ritzau.

INFO: Anvendelse af Ritzaus ekstratjeneste og materiale herfra forudsætter accept af vilkårene i bunden af denne meddelelse.

**** RITZAU EKSTRA ****

Indtil nu har det været etableret viden, at det første danske jernfund var fra omkring år 1000 f.v.t.
Det ændrer et nyt, dansk studie på, skriver Videnskab.dk.

Før troede man, at udsmykningen på to gamle knive var af jern, men det nye studie fastslår, at den i virkeligheden er af kobber. Det skubber danskernes kendskab til jern 300 år frem, til en fingerring, der menes at stamme fra omkring 700 f.v.t.

»Det er fantastisk, at så gammelt materiale rummer ny viden. Danskerne kendte måske først til jern 300 år senere, end man tidligere troede,« siger forskeren bag studiet, Henriette Lyngstrøm, lektor i arkæologi ved Saxo-instituttet på Københavns Universitet, til Videnskab.dk.

Alle andre fund fra tiden omkring år 1000 f.v.t., udover de to knive, har peget på, at Danmark var et bronzesamfund på det tidspunkt.

Derfor har to knive med 'jern'udsmykning midt i bronzealderen undret arkæologerne.

Før danskerne lærte at udvinde jern, var bronze det mest avancerede materiale, man kendte til. For at få fat i det, vandrede folk ned igennem Europa, hvilket gav et samfund med åbne grænser.

Når arkæologerne laver udgravninger fra bronzealderen, kan de derfor ikke finde nogle indhegninger.

»Spørgsmålet om, hvornår jern introduceres, er helt centralt, fordi jern i modsætning til bronze rent faktisk kunne udvindes herhjemme. Egentlig helt lokalt på danske gårde, hvis man blot vidste hvordan,« fortæller Martin Winther Olesen, der er cand.phil. og inspektør på den arkæologiske afdeling ved Museum Midtjylland.

Da jernudvindingen kom til Danmark, opstod formentlig ideen om den private ejendomsret.

Selvom resultatet af analysen af de to knive først er blevet publiceret nu, har de danske jernforskere faktisk kendt til det i 20 år.

Allerede i 1998 blev der på Nationalmuseet lavet en analyse af knivenes materiale, og den slog fast, at udsmykningen var af kobber. Men derefter blev projektet henlagt og udkom aldrig i en videnskabelig artikel.

»Det ærgrede mig, at det kun var den lille gruppe af danske jernarkæologer, der kendte til materialet i knivene, og at jeg ikke kunne henvise til vores viden i andre videnskabelige artikler, fordi analysen fra 1989 kun var blevet nedfældet på et A4-ark. Vores viden kunne blive betydningsfuld i fremtiden, så den måtte ikke gå tabt,« fortæller Henriette Lyngstrøm.

Derfor tog hun initiativ til at finde de gamle resultater frem fra Nationalmuseets arkiver og gentage den metallurgiske undersøgelse og den arkæologiske vurdering.

Resultaterne forblev de samme, men denne gang blev de udgivet.

Ligusterhækken blev grundlagt i jernalderen
https://videnskab.dk/kultur-samfund/ligusterhaekken-blev-grundlagt-i-jernalderen

Massegrav fra jernalderen »får hårene til at stritte«
https://videnskab.dk/kultur-samfund/alken-enge-massegrav-fra-jernalderen-faar-haarene-til-at-stritte

https://videnskab.dk/kultur-samfund/danmarks-foerste-jernfund-er-i-virkeligheden-kobber

Redaktionel kontakt:

Vibeke Hjortlund

tlf.: +4540507765

e-mail: vh@videnskab.dk

Videnskab.dk