Irakere får ingen penge fra Danmark efter tilbageholdelser

Krimi

Østre Landsret afviser at udbetale godtgørelse til tre irakere, som blev tilbageholdt under krigen 00'erne.

I stedet for en godtgørelse fra den danske stat skal tre irakere betale 200.000 kroner til Forsvarsministeriet. Det har Østre Landsret fredag bestemt.

De tre irakere blev alle tilbageholdt af danske og britiske soldater under tre forskellige operationer under krigen i Irak, én i 2003 og to i 2006.

De mener, at de har været tilbageholdt uretmæssigt, og havde derfor lagt sag an mod Forsvarsministeriet. Men Østre Landsret mener, at tilbageholdelserne ligger så langt tilbage i tiden, at sagerne er forældede.

Irakerne har påstået, at de blev udsat for tortur, og deres advokat, Christian F. Jensen, fremhæver over for Ritzau, at sådanne sager ikke kan forældes.

Men det mener landsretten. Uanset om de tre har været udsat for det, de påstår. Men det er i øvrigt usandsynligt, lyder det i dommen. Her beskriver landsdommerne irakernes forklaringer som "helt utroværdige".

Det vækker tilfredshed hos Kammeradvokaten, der har ført sagerne på vegne af ministeriet.

- Vi er meget tilfredse med resultatet omkring forældelse, og så er vi også tilfredse med, at landsretten har anført, at sagsøgernes forklaringer er helt utroværdige, fortæller Peter Biering fra Kammeradvokaten.

Irakerne var desuden utilfredse med, at sagen fra den danske side ikke er blevet undersøgt grundigt nok.

Forsvarsministeriet har lænet sig op ad en undersøgelse fra Forsvarets Auditørkorps, men den er ifølge Christian F. Jensen ikke uafhængig og effektiv.

Og over for Østre Landsret har han gjort gældende, at også det er en krænkelse af hans klienter - altså ud over de påståede krænkelser i forbindelse med tilbageholdelserne.

Og eftersom undersøgelsen fra auditørerne er fra 2018, så kan det krav ikke være forældet.

For det første har irakerne krævet godtgørelse for tort, som ikke ifølge Jensen er omfattet af forældelsesfristen. For det andet er forældelsesfristen tre år:

- Og eftersom undersøgelsen fra auditørerne er fra 2018, så kan denne del af kravet på godtgørelse ikke være forældet i henhold til den 3-årige frist, siger Christian F. Jensen.

Han har rejst påstanden i et processkrift i september, med krav om at landsretten skulle tage stilling til det.

- Men det er udeladt af dommen, at jeg har gjort det gældende. Dommerne har ikke passet deres arbejde, siger Christian F. Jensen, som nu overvejer næste skridt.

Én mulighed kan være Den Særlige Klageret, som kan tage stilling til, om dommerne i landsretten har levet op til deres forpligtelser, eller om advokaten har ret i sin kritik.

En anden mulighed er at anke sagen til Højesteret.

Christian F. Jensen vil nu drøfte mulighederne med sine klienter, der alle bor i Irak.

/ritzau/