Debatindlæg Højst seks børn per voksen i børnehaven

Serdal Benli er spidskandidat til Folketinget for SF i Kbh. Omegn og viceborgmester i Gladsaxe. 

SF HAR HIDTIL KÆMPET forgæves for at få rimelige minimumsnormeringer på småbørnsområdet. Vi forsøgte at få Folketinget til at vedtage en normeringslov, som man også har i Norge, men det blev afvist.

Jeg forstår ikke de andre partiers modstand mod at sikre tilstrækkeligt personale til vores børn.

Små børn skal være omgivet af voksne.

Vi ved, at barnets første år er de vigtigste. Her grundlægges og udvikles sociale og adfærdsmæssige kompetencer, der får betydning for barnets udvikling, trivsel og muligheder videre i livet.

Derfor skal vi sikre pædagogisk udviklende tilbud til vores børn. Det kræver, at de voksne har tid til at udvikle det pædagogiske arbejde.

SF har som mål, at en voksen maksimalt skal have tre vuggestuebørn under sine vinger. Og i børnehaven bør der højst være seks børn per voksen.

Sådan er det langt fra i institutionerne i dag. Vi kan se, at der er store forskelle fra kommune til kommune.

Siden 2000 har hver pædagog i gennemsnit fået to børn mere at holde styr på, hvis man måler på den tid, de rent faktisk er sammen med børnene.

En undersøgelse BUPL har foretaget blandt 8823 pædagoger, viser, at 75 procent har svært ved at give den nødvendige støtte til udsatte og sårbare børn. Det skyldes ifølge respondenterne dårlige normeringer.

DERFOR ER DET rigtig skidt, at der er for store udsving i børnehavernes personalenormeringer rundt om i landet.

På skoleområdet har man en lovmæssig grænse. Den siger, at der højst må være 28 elever i en klasse. På småbørnsområdet derimod har kommunerne frit spil, og sparerunder ender ofte med at ramme personalet, der omgiver de små børn.

Den konservative børne- og socialminister Mai Mercado synes ikke, at man kan sige, at kvaliteten er dalet. Ej heller, at de institutioner, der har en lav normering, er dårligere, end dem der har en høj normering.

Jeg synes, det er grotesk, at ministeren fra Folketingets talerstol hævdede, at der ikke er et problem med normeringerne, når bare halvdelen af landets kommuner opfylder en rimelig personalenormering.

Hvad skal den lille to-årige pige, der har brug for at blive trøstet af en voksen, som er travlt optaget, bruge det til? Hvordan kan lave normeringer ikke være et problem? Uanset hvordan vi vender og drejer det, vil lave normeringer og manglende tid til udvikling af det pædagogiske arbejde reducere det pædagogiske arbejde til ren rå børnepasning.

BUPL HAR PÅPEGET, at prognoserne siger, at der vil komme 70.000 flere børn i løbet af de næste ti år, som vil kræve 10.000 flere pædagoger. En udfordring af så store dimensioner lader sig ikke tilnærmelsesvis løse, medmindre lave – og dermed dårlige – normeringer tages alvorligt af både Folketinget og kommunerne.

Børn i Danmark er ifølge Børns Vilkår de børn i verden, der tilbringer flest timer i institution. Stort set alle børn mellem 1 og 6 år bruger i gennemsnit 36 timer om ugen i en institution. Vi er mange, der er glade for de dygtige pædagoger, som brænder for deres arbejde med vores børn. Men de skal have ordentlige arbejdsvilkår.

Den vigtigste investering i ethvert menneske er investeringer i de første år af barnets liv. Det er her, grundlaget for resten af tilværelsen bliver lagt, for at de kan begå sig i deres fremtidige liv som skoleelever, uddannelsessøgende, familiemennesker og samfundsborgere. Derfor skal der investeres massivt i indsatser, der fremmer barnets sunde udvikling, fra før fødslen til det når skolealderen.

Det er en af de vigtigste velfærdsgoder, vi skal sikre for alle.

Dette er et debat-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News