Hjalp til i ægtefælles blomsterbod: Skal betale hele sin efterløn tilbage

Det blev dyrt for en kvinde på efterløn, at hun hjalp til i sin ægtefælles blomsterbod. (Foto: Foto: Iris/Scanpix)

Kvinden har arbejdet 30 timer, men skal aflevere hele sin efterløn.

Cirka en halv times arbejde om ugen i et års tid fører til, at en kvinde skal tilbagebetale 140.000 kr. i efterløn.

Straffen bliver udløst, fordi kvinden hjalp sin mand en smule i hans blomsterbod. Det skriver Fagbladet 3F.

Kvinden vandede blomster og bandt nogle få buketter i boden, som ægteparret opfattede som en hobby.

Men det er Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ligeglad med. De kræver, at kvinden afleverer alt, hvad hun har fået udbetalt i efterløn. Afgørelsen er netop offentliggjort.

Kvinden har ikke fået udbetalt løn for de i alt 30 timer, hun har arbejdet. Men hvis timesatsen sættes til 150 kr., så løber det samlet op i 4.500 kr. Alligevel straffes hun med at skulle aflevere 140.000 kr., skriver Fagbladet 3F.

Reglerne om efterløn er meget hårdhændede. Folk, der snyder i skat, slipper ofte meget billigere.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg mener, at kvinden har handlet "uagtsomt" ved ikke at fortælle a-kassen, at hun hjalp sin mand i boden. Hvis en skatteyder snyder ved "grov uagtsomhed", så er bøden på højest det samme som det unddragede beløb.

A-kassemedlemmer skal spørge på forhånd, hvis de eller deres ægtefælle driver selvstændig virksomhed, og de ønsker efterløn. Der findes forskellige ordninger, som det kan lade sig gøre efter - i begrænset omfang.

- Kvinden i den aktuelle sag havde måske fået lov, hvis hun havde spurgt. Derfor kommer straffen til at virke meget hård, siger konsulent Tina Lildal-Granås fra brancheorganisationen Danske A-kasser.