Historisk kro fra 1700-tallet rives ned
I Adelgade skal Munkekroen rives ned. Sådan lyder beslutningen fra Slots- og Kulturstyrelsen. Foto: Google Maps
Bygningen, der er fredet på grund af sin arkitektoniske og kulturhistoriske værdi, skal jævnes med jorden.

Opdateret fredag den 20. april: Horsens Folkeblad skriver fredag morgen, at en ny plan kan være med til at ændre skæbnen for Munkekroen, der ikke skal rives ned, men flyttes, hvis den nye plan føres ud i livet. Det er Vesermølle Møllelaug, der nu ønsker at flytte den gamle bygning til en ny adresse ved Skanderborg Sø - et forslag, der får opbakning fra Munkekroens ejer, Finn Damgaard.

En skamplet for hele byen - eller en vigtigt stykke lokalhistorie?

Meningerne er delte i Skanderborg om Munkekroen i Andelgade, hvor historien om det gamle smertensbarn nu lader til at lakke mod enden.

Huset, der har en lang historie som gæstgivergård og restaurant fra 1700-tallet og frem, skal nemlig rives ned.

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet sig for at ophæve fredningen af bygning. Munkekroen blev fredet i 1919, hvilket skete på af arkitekturen og stedets kulturhistoriske betydning, skriver Horsens Folkeblad

Bybilledet står til at ændre sig markant, når den gamle bygning rives ned og forsvinder fra edn østjyske by.

Horsens Folkeblad skriver, at Slots- og Kulturstyrelsen er kommet frem til den konklusion, at bygningen, der har stået tom i ni år, er i så ringe stand, at fredningen ikke længere kan opretholdes.

- Manglende vedligeholdelse igennem mange år har ført til, at bygningens tilstand nu er kritisk, og forfaldet støt fremadskridende. Styrelsen vurderer, at en restaurering vil kræve så store udskiftninger af originalmateriale og være så omkostningsfuld, at det ikke står i forhold til Munkekroens fredningsværdier, lyder der i styrelsens afgørelse.

Slots- og Kulturstyrelsen skriver i afgørelsen, at fredningsværdierne "må samtidig siges at være svækkede af senere ombygninger, herunder udskiftningen af vinduer og hoveddør".

I den østjyske by har der været delte meninger om bygningen, der oprindeligt lå uden for byporten, men som i dag er at finde inde i bymidten.

Skanderborg Museumsforening ville have bygningen istandsat og bevaret, mens foreningen 'Skønnest ved Skanderborg' helst så, at fredningen blev fjernet med den begrundelse, at bygningen er "en ruin midt på hovedgaden i Skanderborg".

I 2015 overtog virksomheden Damgaard Ejendomme bygningen, og direktør Finn Damgaard har tidligere udtalt, at Munkekroen skal rives ned så hurtigt som muligt, hvis fredningen blev ophævet - blandt andet af sikkerhedsmæssige årsager.