Her er ministrenes karakterbog 2014
Danskerne har svaret på: Vi vil nu bede dig om at bedømme hver enkelt ministers evne til at forvalte sit embede og være en dygtig og troværdig politiker og minister. Bedømmelsen foregår efter 7-trinsskalaen, hvor 12 gives for den fremragende præstation og -3 for den ringe og helt uacceptable præstation. Tal i parentes er årskarakteren i 2013. Nye ministre har kun årets karakter.