Hastemøde med utilfredse lokomotivførere: Det handler striden om

- De har inviteret mig til et møde, hvor de gerne vil fortælle, hvorfor de er utilfredse med DSB. Det har jeg selvfølgelig sagt ja til, siger Henrik Horup til Avisen.dk. (Foto: Foto: Dansk Jernbaneforbund)

Udsigten til forringede lønvilkår og arbejdstidsregler har fået uroen til at ulme blandt lokomotivførerne i DSB. Jernbaneforbundets formand til hastemøde med utilfredse lokomotivførere.

Formanden for Dansk Jernbaneforbund, Henrik Horup, hastede torsdag eftermiddag til møde med utilfredse lokomotivførere i Fredericia. Mødet kom i stand på dagen, hvor store grupper af lokomotivførere sygemeldte sig fra deres job i DSB.

- De har inviteret mig til et møde, hvor de gerne vil fortælle, hvorfor de er utilfredse med DSB. Det har jeg selvfølgelig sagt ja til, siger Henrik Horup til Avisen.dk.

Over 100 lokomotivførere var torsdag sygemeldt fra deres job. Det er omkring tre gange så stort fravær som normalt. Sygemeldingerne har fået mærkbare konsekvenser for togdriften på en række baner. 

Forud for sygemeldingerne har frustrationer og utilfredshed ulmet blandt lokomotivførerne. Det skyldes, at en række lokalaftaler er blevet opsagt som følge af, at DSB i efteråret 2017 meldte sig ind arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri. DSB-medarbejdere, der før var statsligt ansatte, skal nu flyttes over på andre overenskomter.

Lokomotivførerne er bekymrede for, at deres arbejdsvilkår fremover vil blive forringet. Utrygheden gælder både fremtidige lønforhold, pension og arbejdstider. Spørgsmålet om DSB-medarbejdernes nye vilkår verserer som en sag ved Arbejdsretten. Sagen ventes afsluttet til oktober.

Avisen.dk har torsdag været i kontakt med tillidsfolk i DSB, som fortæller at deres kolleger er sygemeldte. De vil ikke udtale sig yderligere.

DSB betragter de mange sygemeldinger som en en overenskomststridig, kollektiv arbejdsnedlæggelse. På et fællesmøde torsdag eftermiddag mellem LO og Dansk Arbejdsgiverforening blev lokomotivførerne opfordret til at møde på arbejde igen. Ellers vil sagen blive indbragt for Arbejdsretten. 

På mødet indvilgede Jernbaneforbundet i at understrege overfor lokomotivførerne, at kollektivt fravær, der ikke skyldes sygdom, vil kunne betragtes som en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

Da DSB i december sidste år meldte sig ind i Dansk Industri var skeptikerne allerede på banen. De frygtede, at det ville ramme de ansattes løn, arbejdstider og pensionsvilkår.

- Vores medlemmer er urolige over, hvad de risikerer at miste. De skal over på en privat overenskomst, hvor de vil miste nogle fordele. Det står ret klart. Så vi synes ikke, at det her er en god idé. Forhåbentlig kan vi forhandle en ny aftale på plads, der kan kompensere for det tabte, sagde Dennis A. Jørgensen, formand for HK Trafik & Jernbane, dengang til Altinget.dk.

DSBs administrerende direktør, Flemming Jensen, afviste dengang, at DI-medlemskabet skulle være en rambuk mod de eksisterende aftaler.

- Det her er ikke en indmelding, som handler om at bruge ufine metoder til at komme ud af overenskomster. Vi melder os ind i en arbejdsgiverorganisation, på samme måde som de faglige organisationer kan vælge at melde sig ind i en hovedorganisation, sagde Flemming Jensen til Altinget.