Har du haft stormflod? Sådan gør du
Når vandstanden i de danske farvande stiger til et ekstremt niveau, kan der være tale om stormflod. Claus Bech, Scanpix
I Lemvig er huse i risiko for at blive oversvømmet efter stormen Egon, der presser vandet ind i Limfjorden.

Når vandstanden i de danske farvande stiger til et ekstremt niveau, kan der være tale om stormflod.

Læs også: Sådan ramte Egon

Her er rådene til de oversvømmelsesramte:

* Anmeld skaderne til dit forsikringsselskab.

* Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader.

* Selv om du har været udsat for stormflodsskade, er det ikke sikkert, at du kan få erstatning. For eksempel kan du få nedsat erstatningen, eller den kan helt bortfalde, hvis du har undladt at begrænse skaden.

* Får man erstatning fra stormflodsordningen, bliver der altid fratrukket en selvrisiko i erstatningsbeløbet. Selvrisikoen er afhængig af, hvad man får erstatning for. Her kan du se, hvad selvrisikoen er for de forskellige skadestyper:

- Løsøre: fem procent af den samlede erstatning, dog minimum 5000 kroner.

- Private bygninger:

Fem procent ved første stormflodsskade, 10 procent ved anden stormflodsskade og 15 procent ved 3. og senere stormflodsskader, dog minimum 5000 kroner.

Den samlede selvrisiko ved skader på helårsbeboelse og løsøre heri kan højst udgøre 30.000 kroner.

- Fritidshuse:

10 procent ved første stormflodsskade, 15 procent ved anden stormflodsskade og 20 procent ved 3. og senere stormflodsskader, dog minimum 10.000 kroner.

Den samlede selvrisiko ved skader på fritidshus og løsøre heri kan højst udgøre 50.000 kroner.

- Erhvervsbygninger:

10 procent ved første stormflodsskade, 15 procent ved anden stormflodsskade og 20 procent 3. og senere stormflodsskader, dog minimum 10.000 kroner.

Læs også: Evakueret borger: Nu kan jeg intet gøre

Man kan læse mere om stormflodsordningen på www.stormraadet.dk

Kilde: Stormrådet