Gymnasieelever: Forkert at lade svage elever sikre fordeling

Ekspertgruppe lægger op til, at svage gymnasieelever fordeles først for at undgå skæv fordeling på gymnasier.

Udfordringen med skæve fordelinger på gymnasier skal løftes i flok.

Derfor er ekspertgruppes foreslåede model, hvor elever med det laveste karaktersnit fra grundskolen fordeles først, ikke den rette vej at gå.

Det mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS).

- Vi er enige i, at man sagtens kan fordele på baggrund af karakterer. Det er et godt parameter for social baggrund.

- Men det er ærgerligt primært at fordele de svageste elever og knægte deres frie gymnasievalg og så lade resten af eleverne søge ind på prioriteter, siger formand Martin Mejlgaard.

En ekspertgruppe er i en ny rapport kommet med tre muligheder for, hvordan elever kan fordeles mellem gymnasierne.

Ekspertgruppen peger især på en såkaldt klyngemodel. I en klyngemodel bliver minimum tre gymnasier eller gymnasieafdelinger samlet inden for et specifikt afgrænset geografisk område.

Fordelingen i den enkelte klynge sker på baggrund af karakterer.

De 25 procent elever med det laveste karaktergennemsnit fra grundskolen fordeles på klyngens gymnasier først. Derefter fordeles resten.

DGS mener, at det er fint at fordele efter karakterer, så længe det ikke kun gælder de svageste elever. Også selv om det kan gå ud over det frie gymnasievalg.

Danske Gymnasier, der er interesseorganisation for de almene gymnasier, ser positivt på klyngemodellen. Gymnasierne mener, at det haster med at få problemet løst.

- Nu glæder vi os til at se, hvordan politikerne og ministeren tager imod anbefalingerne. Vi håber på, at der for alvor kommer til at ske noget på området, siger formand for Danske Gymnasier Birgitte Vedersø.

I dag er problemet på gymnasierne blandt andet, at der er en skæv fordeling af elever med udenlandsk baggrund. Derudover er udkantsområder pressede, fordi de unge søger mod de store byer.

/ritzau/