"Godt og positivt tilbud": Forsker roser EUX
EUX-uddannelserne udfylder det hul, der tidligere har været mellem gymnasierne og erhvervsskolerne. Det mener uddannelsesforsker Peder Hjort-Madsen. Foto: Lars Rasborg, Scanpix
Før kunne man kun vælge en boglig eller en praktisk vej. Men med udbredelsen af EUX-uddannelsen bliver det langt nemmere at kombinere de to.

Få svendebrev og studenterhue på samme tid.

Det er, hvad EUX-uddannelserne tilbyder. Med sådan en i rygsækken kan man både få fagligt job og læse videre som for eksempelvis ingenør.

Og den mulighed har ifølge uddannelsesforsker Peder Hjort-Madsen længe manglet i det danske uddannelsessystem. 

- Det et rigtig godt og positivt tilbud for dem, der kan og vil lidt mere med en erhvervsuddannelse, siger Peder Hjort-Madsen fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik.

Han leder et forskningsprojekt om uddannelsen.

En ny vej

Han fortæller, at EUX åbner en ny vej for unge, der ønsker mere end en almindelig erhvervsuddannelse.

De gymnasielle uddannelser giver unge mulighed for at læse videre. Og det kan erhvervsskolerne nu også tilbyde.

- Før har nogle unge taget gymnasiet først og derefter erhvervsuddannelsen, siger Peder Hjort-Madsen.

Men nu kan de altså få mulighederne fra begge steder på én gang og på den måde spare et år eller mere på uddannelse.

Og det kan ifølge uddannelsesforskeren også betyde, at erhvervsskolerne kan få nyt klientel.

- Det har været en politisk ambition, at EUX skal trække nogle af de unge, der tager en gymnasiel uddannelse, men som ikke bruger den til noget, over i erhvervsuddannelserne, siger Peder Hjort-Madsen.

Udfordring i kombination

Selvom ordnignen er god, har Peder Hjort-Madsen i sin forskning kunne se en stor udfordring i at kombinere de to dele af uddannnelsen. 

Tanken bag EUX er nemlig at skabe sammenhæng mellem det boglige og det praktiske.

Det som eleven lærer i ét fag skal de kunne bruge i et andet.

- Det er meningen, at de studerende for eksempelvis skal lære matematik med udgangspunkt i de praktiske dele af uddannelsen, siger Peder Hjort-Madsen.

Men det har i uddannelsens spæde år generelt været svært for erhvervsskolerne.

I starten har erhvervskolerne i høj grad brugt lærere fra HX og andre gymnasielle uddannelser.

Og de har ikke nødvendigvis de bedste forudsætninger for at undervise i for eksempelvis matematik med et elektriker-perspektiv. 

Skaber det A- og B-hold?

Selvom uddannelsesforskeren er positivt stemt for EUX, ser han også en fare i, at EUX-uddannelsen kan skabe et A- og et B-hold i erhvervsuddannelserne.

- Det handler om, hvordan man får solgt uddannelsen. Hvis man sælger det på, at det er for de dygtige elever på erhvervsskolerne, mens de mindre dygtige skal tage den ordinære uddannelse, så er risikoen der, siger Peder Hjort-Madsen. 

For dygtige elever behøver ikke have et ønske om at læse videre. Og for dem er EUX ikke nødvendigvis det bedste valg.