Frygter fusk: Stop for tilskud til isolering
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) vil permanent lukke for tilskudsordning til hulmursisolering, efter kontrol har afsløret omfattende fejl og sjusk. Arkivfoto. Foto: Sophia Juliane Lydolph/Scanpix
Sjusk og fejl med tilskud til hulmursisolering får energiministeren til at lukke tilskudsordning permanent.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har indgået en aftale med energibranchen om at lukke permanent for tilskud til hulmursisolering efter afsløring af omfattende fejl.

- Jeg vil ikke acceptere, at der er så omfattende sjusk og fejl, måske endda direkte fusk, med en ordning, hvor der både gives tilskud, og som koster husejerne penge, siger ministeren.

I marts viste en særkontrol foretaget af Energistyrelsen fejl i 37 ud af 62 sager om hulmursisolering, som havde modtaget tilskud under energispareindsatsen.

Der var tale om fejl i dokumentationen, forkerte opmålinger af det isolerede areal samt utilfredsstillende kvalitet i arbejdet.

- Der var fejl i ikke mindre end 60 procent af sagerne, og det er alt, alt for meget, siger Lilleholt.

22. marts indførte ministeren et tre måneders midlertidigt stop for tilskuddet. Det stop er mandag gjort permanent.

På spørgsmålet om, hvilke incitamenter husejere så har til at få foretaget en grøn renovering, svarer ministeren:

- Det er allerede i dag en rigtig god forretning i at gennemføre hulmursisoleringer. Så selv om der ikke er noget tilskud, er der meget stort potentiale for at spare penge for de allerfleste huse, især ældre huse.

Energistyrelsen undersøger fortsat de sager, hvor der er blevet fundet fejl. Styrelsen afdækker, om der skal korrigeres i de indberettede besparelser, og om der er sager, der skal politianmeldes.

Arbejdet forventes at være afsluttet ved udgangen af juni.

Energistyrelsen har desuden pålagt samtlige energiselskaber at foretage en intern kvalitetskontrol af indberetningerne i samtlige sager, som er indberettet i 2016.

- Vi skal have ryddet op i det her morads og have afdækket, om der er udbetalt tilskud på et forkert grundlag.

- Det er afgørende for tilliden til energispareindsatsen, at tilskuddene bliver givet på det rigtige grundlag, siger Lilleholt.

Har I været gode nok til at opdage det og handle på det?

- Straks jeg blev opmærksom på problemstillingen, valgte vi at gennemføre et midlertidigt stop for at undersøge, om der kunne rettes op på noget.

- Men der har vi konkluderet, at det ikke har været muligt, og det er derfor, vi permanent lukker ned for tilskudsordningen.

I april fik den generelle kontrol med hele energispareindsatsen tilført 115 millioner kroner frem mod 2021.

/ritzau/