Debat: Arbejdstilsynet er tandløst - og det er dybt frustrerende!
Næstformand Søren Østergaard og formand for SF Rødovre Per Bergmann. Foto: Privat

Af næstformand Søren Østergaard (tv) og formand for SF Rødovre Per Bergmann

DET GÅR IKKE GODT for arbejdsmiljøet. Det går ikke godt med de politiske ambitioner for arbejdsmiljøet. Og det går ikke godt for Arbejdstilsynet.

For os, der arbejder på den del af arbejdsmarkedet, hvor frygten for alvorlige arbejdsulykker bliver understreget af statistikkerne, er det en dybt frustrerende oplevelse, at arbejdsmiljøet bliver stadig dårligere og stadig farligere. Udviklingen er gået baglæns de sidste mange år. Afviklingen af Bedriftssundhedstjenesten. Afviklingen af kravene til oprettelsen af arbejdsmiljøgrupper har betydet en stor nedgang i antallet af arbejdsmiljørepræsentanter. Afviklingen af Arbejdstilsynet har betydet, at der føres meget lidt og meget svag kontrol med arbejdsmiljøet.

DER LURER MANGE farer på en byggeplads. Fare for at mennesker styrter ned. Fare for at byggematerialer og værktøj falder ned fra stilladser og fra byggekraner, fordi der ikke er afspærret under og omkring arbejdsområdet. Der er alvorlig fare for påkørsel af personer, når der ikke er adskilte køre- og gå-veje. Fare ved varmt arbejde og fare for kemikalier. Der bliver også brugt epoxy på byggepladser. Fare for indånding af kvartsstøv, der giver lungesygdomme på længere sigt. Øjenskader, snitskader og elektriske stød er hverdag.

Det er vigtigt at forstå kompleksiteten på en stor byggeplads med mange forskellige aktører, forskellige firmaer og meget forskellige kulturer, for at forstå udfordringerne. Forskellige faggrupper, forskellige sprog og forskellige kulturer med hver deres tilgang til arbejdsmiljøet blandes og farlige situationer og frustrationer er en logisk konsekvens. Kæden af underentreprenører kan være lang og konsekvenserne store, når der for hvert led i kæden bliver sparet på sikkerheden.

Oplevelsen af et tandløst Arbejdstilsyn breder sig. Det er meget alvorligt, at tilsynet overser faremomenter på byggepladser og er ude af stand til at reagere på et farligt arbejdsmiljø på grund af manglende ressourcer og mangel på erfarne tilsynsførende.

Når en byggeleder eller bygherre afviser arbejdsmiljøproblemer, med henvisning til at AT lige har været på besøg uden bemærkninger, er oplevelsen af håbløshed udbredt blandt kollegerne. På baggrund af sådanne oplevelser frygter stadig flere kolleger at få besøg af AT – et tandløst AT på besøg sætter arbejdsmiljøarbejdet skakmat – det er dybt frustrerende! Det er katastrofalt, at kolleger afviser at bede om hjælp fra AT, fordi frygten for, at myndigheden blåstempler et dårligt arbejdsmiljø, er større end håbet om at få hjælp.

VI HAR BRUG FOR, at rådgivning bliver udført af arbejdsmiljørådgivere og ikke af Arbejdstilsynet, der er den myndighed, der skal skride ind overfor brud på arbejdsmiljøreglerne.

Vi har i katastrofal grad brug for en myndighed - brug for et Arbejdstilsyn, der kan skride effektivt og magtfuldt ind overfor et dårligt arbejdsmiljø. Det er den eneste chance for at sikre overholdelse af arbejdsmiljøreglerne på de arbejdspladser, hvor bygherre ikke selv magter og agter at leve op til Arbejdstilsynets regler og branchens normer. Alt for mange mennesker kommer til skade. Alt for mange håndværkere udsættes for alvorlige arbejdsulykker. Alt for mange kolleger udsættes for kulde, kemikalier og nedslidning. Seriøse arbejdsgivere kigger målløse på konkurrencen fra firmaer, der lader hånt om sikkerheden. Og samfundet får en årlig regning på 80 mia. kroner på grund af sygemeldinger, behandlinger og manglende produktion.

Vi har brug for at vores ansvarlige politikere hører efter vores fortvivlede råb om hjælp til arbejdsmiljøet. Vi har brug for, at de tager ansvaret for arbejdsmiljøet alvorligt.

Dette er et debat-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.