Frygt ikke netbutikkerne – udkonkurrer dem!
Formand for HK Handel Per Tønnesen. Foto: HK Handel/pressefoto

Af Per Tønnesen, formand for HK Handel 

I Avisen.dk’s rundspørge blandt 26 danske handelsstandsforeninger viser det sig, at hele 2/3 af de adspurgte svarer, at de ser nethandlen som en trussel for de fysiske butikkers eksistensgrundlag. Som formand for HK Handel, der organiserer medarbejderne i detailbranchen, er det naturligvis bekymrende, at frygten for nethandlen er så udpræget.

Men skal vi nødvendigvis være så bange for netbutikkerne?

Detailbranchen er lige nu i rivende udvikling som ikke set tidligere. Digitaliseringen har ikke påvirket servicesektoren i lige så høj grad som landbruget og industrien i løbet af det 20. århundrede – det vil ændre sig nu.

Det, der nu betegnes som den 4. industrielle revolution, har åbnet for en gennemgribende gentænkning af forretningsmodeller, hvor detail og engros sammensmelter, salgskanaler sammensmelter, og man kan interagere med sine kunder på nye innovative måder.

Nethandlen er blot én af disse nye salgskanaler blandt de nye muligheder for en ’omnichannel’ tilstedeværelse for detailhandlere, dvs. en integration af fysiske og online salgskanaler og kundeinteraktion.

På samme tid stiller forbrugerne højere og højere krav til produktkendskab, service og en gnidningsfri og skræddersyet købsoplevelse. Med en iPhone i hånden har kunden under hele købsprocessen adgang til alverdens information og brugeranmeldelser om produktet.

Alt dette må vi selvfølgelig ikke være blinde over for. At den teknologiske udvikling vil automatisere mange rutineprægede jobfunktioner, vil det være naivt ikke at tro på. Historien viser dog, at vores unikke arbejdsmarkedsmodel og innovationslyst skaber endnu flere nye og mere spændende jobs. Men husk på, at selvom stort set alle varer er tilgængelige i netbutikker, sker 86 pct. af alle varekøb trods alt stadig i fysiske butikker.
Udnyt de fysiske butikkers konkurrencefordele

De fysiske butikker kan en masse, de rene netbutikker ikke kan; Interaktionen med kunderne, det personlige element, der kan skabe mersalg, og en lokal forankring. De etablerede butikker kan skabe en personlig, lokalt forankret kunderejse på tværs af digitale og fysiske platforme, som de rene netbutikker ikke kan.

Digitalisering og e-handel skal derfor ses som en mulighed frem for en kilde til frygt.
Hvis danske detailbutikker er innovative og udnytter disse lokale konkurrencefordele og digitaliseringens muligheder for interaktion med kunder i både det fysiske og online univers, samtidigt med at vi sikrer medarbejderne i handelsbranchen den fornødne uddannelse og kompetenceudvikling, er jeg sikker på, at den danske detailbranche kan klare sig i konkurrencen mod netbutikkerne og blive ved med at skabe arbejdspladser og vækst.

I HK Handel arbejder vi konstant for at forbedre og tilpasse uddannelserne i handelsbranchen – både på grundniveau på erhvervsuddannelserne og i efter- og videreuddannelsessystemet. Vi udvikler hele tiden uddannelserne, så de tilpasses den teknologiske udvikling og efterspørgslen fra virksomhederne. Ved de seneste trepartsforhandlinger fik vi i fagbevægelsen tilkæmpet os en omstillingsfond, der giver faglærte og ufaglærte 10.000 kr. årligt til efter- og videreuddannelse.

I samarbejde med arbejdsgiverne i Dansk Erhverv iværksætter vi desuden løbende forsknings- og forsøgsprojekter, der giver ny viden til at sikre, at uddannelserne fremtidssikrer medarbejdere og kommende medarbejdere til en digital handelsbranche.

Igennem denne fælles interesse og det tætte samarbejde med arbejdsgiverne er det desuden lykkedes os at få etableret to videnscentre nedsat af Undervisningsministeriet, og vi har for nylig udviklet de to specialer Digital Handel og Convenience på erhvervsskolerne, som er helt up to date med de kompetencebehov, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet lige nu.

Vi tager kampen for uddannelse og lige konkurrencevilkår

Så den egentlige udfordring er i højere grad kampen for lige og fair konkurrencevilkår på det globale handelsmarked. Lige nu ser vi kinesiske netbutikker udkonkurrere danske detailhandlere ved ikke at betale den lovpligtige moms og ikke efterleve regler for produktsikkerhed og forbrugerbeskyttelse. De slipper af sted med det, fordi reglerne ikke er fulgt med tiden, og fordi kontrollen i Danmark er så godt som ikkeeksisterende. Det er simpelthen for dårligt, at vi i Danmark har EU’s laveste kontrolniveau med import fra tredjelande.

Disse politiske udfordringer møder vi med konstruktive løsninger i HK Handel, og vi bliver ved med at understøtte et uddannelsessystem, der er tidssvarende. Så frygt ej nethandlen – se hellere digitaliseringens muligheder, og udnyt det, de rene netbutikker ikke har!

Dette er et debat-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.