Forskere oplever trusler og pres

I en rundspørge med svar fra flere end 1100 fuldtidsansatte forskere på Aarhus Universitet svarer syv procent, at de inden for de seneste fem år har oplevet pres for at ændre i forskningsresultater. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Forskere oplever blandt andet pres for at ændre forskningsresultater og udskyde offentliggørelse.

Det har en særlig autoritativ klang af uafhængighed, når forskere fra landets universiteter spytter tal, analyser og konklusioner ud i samfundet.

Men forskningsfriheden på Aarhus Universitet er under pres. Det viser en ny, uvildig rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive). Det skriver Politiken.

I en rundspørge med svar fra flere end 1100 fuldtidsansatte forskere på Aarhus Universitet svarer syv procent, at de inden for de seneste fem år har oplevet pres for at ændre i forskningsresultater.

I samme periode har ti procent oplevet pres for at udskyde offentliggørelsen af forskningsresultater. Og fem procent har oplevet et pres for helt at undlade offentliggørelse.

I alt har 16 procent af forskerne i undersøgelsen oplevet en af de tre former for pres. Seniorforsker Niels Ejersbo fra Vive har stået i spidsen for arbejdet med rapporten. Han siger, at problemet er bredt forankret.

- Det er et problem, der er bredt forankret på tværs af fakulteter, stillingsbetegnelser, køn og alder, siger han til Politiken.

Presset kan komme fra ledelsen og kolleger internt på universitetet og udefra, når en forsker løser en opgave for ministerier, kommuner, private virksomheder eller interesseorganisationer.

Niels Ejersbo fortæller, at der er flere måder, som presset kan foregå på.

- Det kan være en form for intimidering eller skæld ud. Forskere kan også opleve at blive lagt på is eller truet med at blive lagt på is - at man ikke vil samarbejde med dem mere.

- Nogle gange har presset karakter af en tilsyneladende faglig dialog, hvor man pakker et pres ind i en faglig diskussion, siger han til Ritzau.

Det fremgår af rapporten, at "når forskere opnår resultater, der er ubekvemme for eksterne aktører, opstår der i nogle tilfælde konflikter, hvor disse aktører prøver at presse forskeren til ikke at offentliggøre, ændre eller udskyde offentliggørelsen af sine resultater".

Aarhus Universitet har selv bestilt den uvildige undersøgelse. Det skyldes blandt andet, at Politiken tidligere på året havde gennemført en rundspørge, som afslørede pres.

Selv om det kun er et mindretal, der oplever pres, varsler rektor Brian Bech Nielsen fra Aarhus Universitet konsekvenser.

- Forskningsfriheden er hjerteblod på et universitet. Der skal være tillid til de resultater, vi producerer. Hvis forskerne ikke forsker frit, vil det være dårligt for universiteterne og samfundet, siger rektoren til Politiken.

/ritzau/