Forskere advarer: Senere pension giver større ulighed
Det vil skabe større ulighed i samfundet, når pensionsalderen fremover stiger. Foto: Iris/Scanpix/Arkiv
Vi vil opleve en større ulighed, når flere og flere danskere skal arbejde længere. Det er nemlig ikke alle, der kan leve op til kravene, påpeger forskere og fagbevægelsen.

Et flertal af politikere har i flere år råbt op om, at danskerne skal blive længere tid på arbejdsmarkedet, hvis velfærdsstaten skal overleve.

Senest blev det understreget ved en ny lov, der betyder, at pensionsalderen fra 2030 hæves til 68 år for alle, der er født efter 1962.

Udviklingen, hvor flere går senere på pension, kan dog skabe en markant ulighed på arbejdsmarkedet, vurderer to arbejdsmarkedsforskere. Også dele af fagbevægelsen advarer om, at højere pensionsalder skaber alt for forskellige vilkår for lønmodtagerne.

Folk med længere uddannelser har bedre muligheder for at blive på arbejdsmarkedet end ufaglærte og folk med hårdt fysisk arbejde, forklarer professor og arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet, Bent Greve.

- Uligheden på arbejdsmarkedet bliver større, fordi der vil være grupper, der får svære ved at hægte sig fast. De må forlade arbejdsmarkedet på et tidligere tidspunkt end resten. Det betyder også, at når de når pensionsalderen, har de mindre at gøre godt med, end dem der kan arbejde i endnu flere år, siger han til Avisen.dk.

Det er arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, Per H. Jensen enig i.

- Der er allerede stor ulighed i både dødelighed og helbred blandt forskellige faggrupper. De ufaglærte dør meget tidligere end de højtuddannet. Og hvis man i forvejen har arbejde, der nedbryder helbredet, og man så tvinges til at blive længere på arbejde, vil uligheden i helbred og dødelighed stige, fastslår han.

Opdelt befolkning

Det vil få konsekvenser, når der kommer en større ulighed i pensionsindkomster, advarer Bent Greve.

- Der kommer en større opsplitning i det danske samfund mellem dem, der har de gode stabile jobs og dem, der ikke har en lige så stabil og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det giver et mere opdelt samfund, forklarer arbejdsmarkedsforskeren.

I dag er der i forvejen stor forskel på de forskellige arbejdsmarkeder, pointerer Per H. Jensen. I videnstunge brancher er ældre medarbejdere mere eftertragtede end i andre brancher.

- På de manuelle og fysiske arbejdsmarkeder som slagterierne er mange ældre nedslidte og har svært ved at følge med på akkord. Hvorimod det kan være en katastrofe for en virksomhed, hvis en ældre ingeniør skrider og tager en masse viden med sig, siger han og tilføjer:

- En indikator for, om du bliver lang tid på arbejdsmarkedet er, at jo højere uddannelse, jo længere tid er du tilbøjelig til at blive.

Flere 70-årige vil arbejde

I dag er den gennemsnitlige pensionsalder 65 år og syv måneder, viser tal fra PFA Pension
Men allerede om fire år - i 2020 - bliver pensionsalderen gradvist sat op. Den skal nemlig følge udviklingen for befolkningens forventede gennemsnitlige levetid.

På den måde bliver den i 2023 forhøjet til 67 år og i 2046 vil den nå 72 år, fremgår det af udregninger fra Forsikring og Pension.

Også Bent Greve og Per H. Jensen vurderer, at der vil ske en markant udvikling for den gennemsnitlige pensionsalder, hvis man kigger tyve til tredive år ud i fremtiden. De forventer begge, at man til den tid først går på pension, efter man har fejret 70-års fødselsdag.

Ældre vil gerne arbejde længere 

Forsøget på at få danskerne til at arbejde længere er allerede lykkes. Blandt de 60-64-årige arbejder både ufaglærte, faglærte og personer med videregående uddannelser mere end tidligere, viste tal fra Danmarks Statistik sidste år.

Ifølge Per H. Jensen er der især tre årsager til, at stadig flere ældre bliver længere tid på arbejdsmarkedet.

- De ældre kan blive længere, de vil, og de er ønsket, siger han.

Og viljen til at give en et ekstra nyk på arbejdsmarkedet er der. Det blev slået fast af en undersøgelse, som Epinion foretog for SEB Pension sidste år. Den viste, at et flertal af de 55-62-årige danskere er klar til at blive længere på arbejdsmarkedet, hvis de har mulighed for deltidsjob.

Tilpas forholdene til de ældre

Netop muligheden for fleksibilitet og deltidsstillinger kan være afgørende for at fastholde de ældre på arbejdsmarkedet, påpeger professor og direktør for Center for Sund Aldring på Københavns Universitet, Lene Juel Rasmussen.

Ifølge hende er en af de udfordringer, der kan opstå, når pensionsalderen hæves, at der skal findes jobs, som de ældre er i stand til at udføre.

- Omgivelserne på arbejdspladsen skal tilpasses til de skavanker, der naturligt følger med det at blive ældre. Det kan være simple tiltag, såsom at de ældre mennesker ikke skal stå op for længe, gå for meget eller køre i bil, siger hun.