Formand: "Jeg ville selv være vred, hvis det var mig"
- Jeg ville selv være vred, hvis det var mig, Helene Toxværd fra Lejernes Landsorganisation om behandlingen af beboere i Tingbjerg i forbindelse med FSB's renovering af deres lejligheder. Foto: Asger Ladefoged / Ritzau Scanpix (arkivfoto)
Landsformand for Lejernes Landsorganisation kritiserer behandlingen af beboere i Tingbjerg i forbindelse med renovering af deres lejligheder.

Helene Toxværd har været boligpolitisk aktiv i mere end 25 år, først som formand for Lejernes Landsorganisation (LLO) i hovedstaden og i dag som landsformand.

Alligevel har hun aldrig før hørt om, at beboere forud for en større renovering ikke er blevet orienteret om, at deres lejligheder skulle asbestsaneres, sådan som Information har beskrevet, at det skete med en renovering i fire af boligselskabet FSB's boligblokke i Tingbjerg.

- Tværtimod er det min erfaring, at man i forbindelse med større renoveringer får både en generel og en mere specifik orientering. Det er jo en vigtig information, der har betydning for, om man skal have genhusning eller ej. I LLO er vores erfaring, at man kommer med alle de nødvendige oplysninger up front, og så tager man diskussionen bagefter. Selvfølgelig kan der altid opstå den situation, at man undervejs får øje på noget, der gør, at verden pludselig ser anderledes ud. Så er det vores vurdering, at man må starte forfra, siger hun.

- FSB vidste det på forhånd?

- Ja, og det bekymrer mig. Det bryder jeg mig ikke om at læse.

Udsat for asbest

Som Information har beskrevet, var formålet med FSB's omfattende renovering af de fire boligblokke at få bugt med skimmelsvamp. Siden kom det frem, at flere beboere også havde været udsat for asbest, som stammede fra nedtagningen af ventilationskanaler i lejlighedernes køkkener. Og som Information har afdækket, var de kontrolprøver for asbest, som blev taget i hver enkelt lejlighed, værdiløse, fordi der gik alt for lang tid, inden de blev taget.

Formanden for LLO er bekymret over FSB's håndtering af sagen. Hun har svært ved at se, hvorfor boligselskabet har tilbageholdt oplysningerne om "noget så alvorligt som asbest".
FSB har tidligere over for Information forklaret, at boligselskabet nøje udvælger, hvilke informationer beboerne skal have i forbindelse med en renovering, så de ikke tæppebombes med informationer og bliver "forvirrede". Men den forklaring køber Helene Toxværd ikke.

- Vi har haft mange slagsmål med boligselskaberne omkring genhusning ved renoveringer gennem årene, men jeg mener efterhånden, at vi har fået et rimeligt samarbejde, hvor boligselskaberne anerkender, hvor vigtigt det er at melde klart ud og afstemme forventninger med beboerne i forhold til renoveringer, siger hun.

Helene Toxværd kalder det for "misforstået hensyntagen i en så alvorlig sag" ikke at orientere beboerne om asbestsaneringen.

- Hvis der først kommer mistillid mellem beboere og et boligselskab, og folk har en fornemmelse af, at de ikke kan stole på deres udlejer, så er det svært at etablere et godt samarbejde igen.

Ikke råd til genhusning

Valget om ikke at informere beboerne om asbestrenoveringen og de senere fund af farligt asbeststøv i to lejligheder er langtfra de eneste kritikpunkter, som beboere i FSB's boliger i Tingbjerg har rejst. Flere beboere har i dag udviklet forskellige astma- og lungesygdomme, efter at deres lejligheder blev saneret for skimmelsvampe. På trods af flere klager fra beboerne fastholdt FSB længe, at der af økonomiske hensyn ikke kunne blive tale om genhusning - heller ikke til de mest udsatte beboere som blandt andet en terminalt kræftsyg kvinde og en højgravid, der led af bronkitis.

Efter at have læst Informations dækning af renoveringssagen i Tingbjerg forstår LLO's landsformand ikke, hvordan boligselskabet kunne undgå at genhuse beboerne i Tingbjerg.

- Selvfølgelig er spørgsmålet om genhusning altid en konkret vurdering: Hvad skal der laves, og hvilke gener er der forbundet med arbejdet, og er det noget, som beboerne kan leve med. Når det er sagt, så stiller sagen sig helt anderledes, når der er tale om miljøskadelige stoffer. Så handler det ikke længere om økonomi, men om sundhed. Hvis en renovering er forbundet med sundhedsfare, bør beboerne genhuses fra starten af, mener hun og uddyber:

- Jeg synes, det lyder som om, at beslutningsgrundlaget har været alt for optimistisk. FSB har ikke været virkelighedsnære i deres vurdering, og det er sgu et problem. Jeg ville selv være vred, hvis det var mig, der havde været udsat for asbest uden at vide det.

Lidt mere armslængde

Ifølge lovgivningen er det først og fremmest kommunernes opgave at føre tilsyn med renoveringsprojekter som det i Tingbjerg. Det betyder med andre ord, at det er kommunen, der har muligheden for at gribe ind, hvis et renoveringsprojekt ikke forløber som planlagt.

I LLO mener landsformand Helene Toxværd, at samarbejdet mellem boligselskaberne og kommunerne om at bygge nye almene boliger kan udfordre tilsynspligten med den eksisterende boligmasse. Og hvis kommunen endelig skulle vende et kritisk blik mod et renoveringsprojekt, så mener hun, at kommunen har en tendens til i for høj grad bare at tage boligselskabernes forklaringer for pålydende. Hun efterlyser derfor en forvaltning, der fører et mere aktivt og kritisk tilsyn med kommunens byggesager i den almene sektor.

- Spørgsmålet er selvfølgelig også, om tilsynet ligger det rette sted i dag. Måske bør man flytte tilsynspligten til eksempelvis en styrelse og på den måde sikre lidt mere armslængde til boligorganisationerne, siger Helene Toxværd.

FSB har ikke ønsket at kommentere på LLO-landsformandens kritik.