Formænd i fælles opråb til minister: Respektér frie forhandlinger

FTF-formand Bente Sorgenfrey håber, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) vil tage fagforbundenes appel til sig. (Foto: Foto: Torkil Adsersen/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

De tre hovedorganisationer, LO, FTF og Akademikerne, gør i et fælles brev til beskæftigelsesministeren opmærksom på, at regeringen skal respektere de frie overenskomstforhandlinger.

De tre hovedorganisationer på arbejdsmarkedet - LO, FTF og Akademikerne - retter nu en fælles henvendelse til beskæftigelsesministeren med budskabet om at respektere de frie overenskomstforhandlinger. 

Det sker på et tidspunkt, hvor overenskomstforhandlingerne i den offentlige sektor er på vej ind i en afgørende fase, og hvor lærernes arbejdstid er et centralt element.  

I brevet til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) gør formændene for de tre hovedorganisationer opmærksom på alvoren i, hvis ikke der bliver indgået en arbejdstidsaftale med lærerne. I dag er lærernes arbejdstid reguleret af det lovindgreb, der blev resultatet af den omfattende konflikt i 2013. 

"Hvis der ikke indgås en arbejdstidsaftale med lærerne, der afskaffer lovindgrebet fra 2013, vil det være i strid med ILO-konventioner," står der blandt andet i brevet. 

De tre organisationer henviser til, at den internationale arbejdsorganisation (ILO), der er FNs organ for arbejdsmarkedsspørgsmål, i 2014 og 2016 gav lærerne medhold i en række klager over konfliktforløbet i 2013.

- Især statslige organer bør afholde sig fra at gribe ind og ændre indholdet af frit indgåede kollektive overenskomster og aftaler, skrev ILO blandt andet i sin kritik.

FTF: Vigtigt at få sendt et signal 

Formanden for FTF, Bente Sorgenfrey, mener, at at det vigtigt at huske på alvorligheden i ILO-kritikken.

- Det er vigtigt for os at få sendt et signal om, at der skal rettes op på de ting, man lavede med indgrebet i 2013, og at man også ved kommende forhandlinger sikrer, at der er reelle muligheder for at indgå en aftale, siger Bente Sorgenfrey. 

Der har op til de aktuelle overenskomstforhandlinger været stor opmærksomhed om lærernes arbejdstid. Samtlige faglige organisationer med medlemmer i den offentlige sektor svor i december en usædvanlig musketéred, der betød, at de satte egne forhandlinger på stand-by, indtil lærerne var i realitetsforhandlinger med Kommunernes Landsforening. Brevet til beskæftigelsesministeren er ny markering af den fælles støtte til lærerne. 

Topkrav fra lærerne 

For lærerne er det et topkrav, at bestemmelser om deres arbejdstid - på linje med andre faggrupper - igen bliver skrevet direkte ind overenskomsten i stedet for i den lovgivning, der blev resultatet af det politiske indgreb i lærer-konflikten i 2013. Om de kommunale arbejdsgivere vil imødekomme lærerne, der har lagt flere konkrete forslag på bordet, står hen i det uvisse. 

FTF-formand Bente Sorgenfrey håber ikke, at forhandingerne munder ud i en ny konflikt:

- Der er ingen af os, der håber på et indgreb som det i 2013. Vi håber på, at vi når et resultat, som alle parter kan være tilfredse med. Det er vores håb, og det har vi også en klar forventning om, siger Bente Sorgenfrey.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til organisationernes brev fra beskæftigelsesministeren, der holder ferie.

Der er nye forhandlinger om de offentligt ansattes overenskomster lørdag.

FN-organ til regeringen: Ret op

FN’s faglige organ ILO har i 2014 og 2016 i kølvandet på lovindgrebet mod lærerene påpeget kritik af flere forhold og bedt den danske regering om at få rettet op på kritisable forhold. Det drejer sig om følgende punkter: 

• Regeringen skal sikre, at Lærernes Centralorganisation har adgang til den samme viden og indflydelse som arbejdsgiverorganisationerne.

• Regeringen har oprettet et implementeringssekretariat/reformfølgegruppe, der udelukkende består af arbejdsgiverorganisationer og ikke arbejdstagerorganisationer, med det formål at sørge for at regeringens intentioner med reformen af lærernes arbejdstidsregler udmøntes. 

• Regeringen skal sørge for, at der sker frie forhandlinger om lærernes arbejdstid.

Kilder: FTF/LO/AC

UDVID