Forarget stressekspert om Skat: Nærmest som at arbejde i politiets aktionsstyrke
Vi kan ikke blive ved med at sende folk til psykolog. Vi bliver nødt til at kigge på de vilkår, der får folk til at bukke under, mener Thomas Milsted. Foto: Thomas Milsted
Trivsels-app i Skat Inddrivelse er kun et plaster og er ikke er i stand til at afdække de grundlæggende problemer, der skaber dårlig trivsel og får folk til at bukke under, mener stressekspert.

Stresseksperten Thomas Milsted er stærkt kritisk over for den trivsels-app, Howdy, som de ansatte i Skat Inddrivelse i de sidste halve år har været udstyret med for at spore eventuelle trivselsproblemer.

Er der blevet opdaget en negativ udvikling i trivslen blandt de 880 medarbejdere, som har brugt app’en, er de blevet tilbudt en psykologsamtale. Det har ifølge en opgørelse, som HK Statbladet bringer i sit næste nummer, givet anledning til 350 psykologsamtaler i løbet af det halve år, ordningen har eksisteret.

Thomas Milsted mener, at behovet for så mange psykologsamtaler vidner om store og strukturelle problemer på arbejdspladsen, som der burde gøres noget ved i stedet for bare at behandle symptomerne på mistrivsel blandt medarbejderne.

- Vi kan ikke blive ved med at sende folk til psykolog. Vi bliver nødt til at kigge på de vilkår, der får folk til at bukke under, siger han.

Sindssygt hårdt ramt

Stresseksperten finder det fuldt forståeligt, at medarbejderne i Skat Inddrivelse har store problemer med deres trivsel i lyset af de trængsler, politikerne gennem mange år har kastet arbejdspladsen ud i. Men et plaster, som han kalder Howdy, løser ikke deres problemer, mener han.   

- Skat har været sindssygt hårdt ramt. Det er jo nærmest at sammenligne med politiets aktionsstyrke og de risici, den oplever i sit arbejde. Nu må politikerne på banen for at skabe rimelige, ordentlige og anstændige arbejdsvilkår for Skats ansatte. For det er simpelthen forrykt, at så mange har brug for en personlig samtale med en psykolog for at få et skattevæsen til at hænge sammen, siger Thomas Milsted.

Dumme spørgsmål

Uviljen til at gøre noget ved de grundlæggende problemer i Skat ser han afspejlet i de fem spørgsmål, de ansatte stilles hver 14. dag på Howdy. Svarene afgør graden af deres trivsel. Der spørges til deres humør, hvor afslappede de er, hvor energiske de føler sig, om de er vågnet friske og veludhvilede og om deres dagligdag har været fyldt med ting, der interesserer dem.

Sådan spørger Howdy

I de sidste 2 uger...

1. har jeg været glad og i godt humør

2. har jeg følt mig rolig og afslappet

3. har jeg følt mig aktiv og energisk 

4. er jeg vågnet frisk og veludhvilet

5. har min dagligdag været fyldt med ting, der interesserer mig

 

Til hvert udsagn kan man vælge mellem 6 svar:

- Hele tiden

- Det meste af tiden

- Lidt mere end halvdelen af tiden

- Lidt mindre end halvdelen af tiden

- Lidt af tiden

- På intet tidspunkt

 

Alt efter svarene på spørgsmålene, som skal besvares hver 14. dag, placeres man i grønt, gult eller rødt felt, hvor rødt repræsenterer den dårligste trivsel. Hvis éns trivsel udvikler sig  negativt, får man tilbud om en psykologsamtale. 

UDVID

- Jeg bliver faktisk lidt forarget. Man skøjter jo hen over struktur og arbejdsmiljø. Det er, som om virksomheden spørger, om du får vitaminer nok, og så er de så søde at give dig de vitaminer, du ikke får nok af. Det er jo ansvarsforflygtigelse, når man ikke har spørgsmål om rammer og struktur, og hvad det er ved Skat, som gør, at så mange har brug for hjælp, mener Thomas Milsted.

Han mener, at Jørgen Rasmussen, underdirektør i Skat Inddrivelse, foretager en kunstig, men meget bevidst skelnen, når han understreger, at Howdy er en trivsels- og ikke en stress-app. Formålet er at gøre medarbejdernes mistrivsel til et individuelt problem i stedet for, at Skat påtager sig et ansvar for, at de ikke trives, mener stresseksperten.

HK: Howdy handler jo slet ikke om arbejdet

Rikke Thomsen, arbejdsmiljøkonsulent i HK Stat, er også kritisk over for Howdy og den udvikling, som app’en er udtryk for.

- I første omgang undrer jeg mig over, at det virkelig skal være nødvendigt at måle hver 14. dag for at sikre, at ansatte ikke bliver syge af deres arbejde. Det er påfaldende i lyset af den lede ved målinger, som ellers kommer til udtryk overalt i samfundet, siger hun.

Hendes anden undren gælder spørgsmålene på Howdy, som medarbejdernes trivsel måles på.

- Spørgsmålene handler jo slet ikke om arbejde, men menneskelige tilstande, som også gælder i medarbejdernes fritid. Så man svarer ikke nødvendigvis på arbejdsforhold. Og så spørger jeg mig selv, hvordan arbejdsgiverne overhovedet kan blive klogere af det, siger hun.

Skamfuldt at indrømme stress

Underdirektør i Skat Jørgen Rasmussen, som har været primus motor i introduktionen af Howdy i Skat Inddrivelse, og HK-fællestillidsrepræsentant i Skat Inddrivelse Liselotte Reistrup lægger vægt på, at trivselsmålingerne bliver fulgt op af samtaler mellem den enkelte medarbejder og vedkommendes funktionsleder.

Men Rikke Thomsen kan være i tvivl om, hvorvidt det altid vil være de reelle problemer, der kommer frem i samtaler med nærmeste ledere.

- I en ikke-velfungerende organisation, hvor man måske ikke har tillid til ledelsen, kan jeg være bekymret for, om man vil svare ærligt, når problemerne bliver indkapslet i en én-til-én samtale. Vi ved jo fra forskningen, at det er et af kerneproblemerne ved stress, at det er så svært at tale om, fordi det er forbundet med skyld og skam ikke at kunne leve op til kravene og klare sit arbejde. Det er det allervigtigste for os, pointerer hun.

Problemer skal behandles i et fællesskab

Deri finder Rikke Thomsen også forklaringen på, at halvdelen af de trivselsproblemer, som Howdy ifølge Skat bringer for dagen, henføres til private forhold af medarbejderne selv.

- Det er vigtigt, at trivsel og stress bringes op og behandles i et arbejdsfællesskab og ikke gøres til et anliggende mellem den enkelte medarbejder og vedkommendes leder. Her spiller samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationerne en væsentlig rolle, mener hun.

Lige netop i Skat, som i årevis har været belastet af underbemanding og evige omstruktureringer, kan Rikke Thomsen dog godt se en fordel i  at bruge en app som Howdy.

- Det positive man kan sige om app'en er, at den kan være brugbar i en situation eller en periode, hvor en arbejdsplads er hårdt belastet, og hvor der ikke fra den ene dag til den anden kan blive rettet op på belastningerne. Her kan app'en forebygge, at flere bliver sygemeldte, mener hun.