Fisker-Benny fik knust hånden: Nu har Højesteret afgjort sagen
Foto: Iris / modelfoto.
Dommen slår fast, at arbejdsulykker skal behandles ens, uanset om de sker på en kutter eller på en fabrik.

En fiskeskipper på et fiskefartøj har i Højesteret fået ansvaret for en arbejdsulykke, der ramte en vestjysk fisker, mens han var i gang med at hale trawl ind. Det skriver Fagbladet 3F.

Fiskeren mistede det halve af hånden og fik to fingre amputeret, mens en tredje finger er ødelagt og ubrugelig.

Hans arbejdsskadesag er ikke afsluttet, og derfor har retten endnu ikke kunnet fastsætte erstatningens størrelse.

Den 57 årige 3F'er Benny Klausen, Harboøre, har fisket det meste af sit liv. Men den knuste hånd betyder, at han aldrig kommer ud at fiske igen.

- Men det nytter jo ikke noget at hænge med hovedet. Jeg er vældig tilfreds med, at vi vandt sagen i Højesteret, og at jeg får erstatning. Jeg arbejder for tiden nogle få timer om dagen på en fiskemelfabrik i Thyborøn for at få afklaret, hvor meget jeg kan arbejde, siger Benny Klausen til Fagbladet 3F.

Advokat Peter Giersing, der fører sagen for 3F, vurderer, at der er et principielt element i Højesterets dom, der kan få betydning i andre sager.

Han forklarer, at der i flere domme i sager om arbejdsskader til søs har været en tendens til, at arbejdsgiveren er sluppet billigere på vand end på land.

- Men denne dom slår fast, at der ikke er belæg for at gøre forskel. At ansvaret skal være det samme, uanset om arbejdsulykken sker på et fiskefartøj eller på en industrivirksomhed. Det er en rigtig og vigtig dom, der kan få betydning i lignende sager fremover, siger Peter Giersing.

Ulykken skete i 2014, da trawleren gik på grund under fiskeri efter rejer. Trawlene skulle hales hurtigt ind for at redde fangsten, der viste sig kun at udgøre en enkelt spandfuld rejer.

Højesteret lagde til grund, at fiskeskipperen aktiverede spillet uden at have fået klarmelding fra Benny Klausen.

Højesteret fandt, at fiskeskipperen havde ansvaret, fordi han ikke havde gjort nok for at sikre sig, at indhalingen kunne ske uden risiko for Benny Klausen.

Fiskeskipper Bo Secher Kristensen har kun en kort kommentar.

- Sagen er afsluttet, og jeg har ikke yderligere kommentarer, siger han.

Højesteret fastslog, at Benny Klausen har krav på godtgørelse på 73.500 kroner for svie og smerte. Hans arbejdsskadesag er endnu ikke afsluttet, men han har fået fastsat et midlertidigt erhvervsevnetab på 65 procent. Benny Klausens erstatning kan først endeligt opgøres, når sagen er færdigbehandlet.