Finanslov klar efter magtkamp: Her bliver der afsat flere penge
Foto: Martin Sylvest, Scanpix

VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti har fredag aften indgået en aftale om finansloven.

Aftalen sætter flere penge af til ældre, sundhed og flere politibetjente og sætter punktum for et kaotisk forhandlingsforløb, hvor især Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har været på kant med hinanden.

Finansminister Kristian Jensen (V) siger om aftalen:

- Vi har lavet en rigtig god finanslovsaftale med Dansk Folkeparti, som vil give danskerne en mere tryg hverdag.

- Vi løfter vores sundhedssektor med to milliarder kroner og ældrepleje med 2,7 milliarder kroner i 2018 til 2021 for at sikre en bedre og mere værdig behandling.

- Vi øger samtidig antallet af betjente for at bekæmpe kriminalitet og terror konsekvent og effektivt. Desuden investerer vi flere penge i en bedre infrastruktur for at få Danmark til at hænge bedre sammen, siger Kristian Jensen.

Dansk Folkepartis finansordfører René Christensen fremhæver, at der kommer flere "varme hænder" på ældreområdet.

- Det er det, der bliver efterspurgt derude, siger René Christensen.

Han fremhæver desuden, at parterne er enige om at gøre boligjobordningen permanent. Samtidig udvides ordningen, så man også få skattefradrag for flere ting, end man kan i den nuværende ordning.

Liberal Alliances chefforhandler, økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, fremhæver to skattelettelser i aftalen:

- For det første afskaffer vi den skat, som medarbejdere betaler, hvis de får stillet fri telefon eller internet til rådighed af deres arbejdsgiver.

- For det andet får vi afskaffet den såkaldte udligningsskat, som nogle af de mennesker, der har sparet mest op til pension, har været ramt af, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

De Konservatives chefforhandler, erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen, siger:

- Vi er glade for, at temperamenter er faldet ned, så vi endelig har fået en finanslov med vægt på kernevelfærden og en markant styrkelse af politiet. Massivt flere politifolk til terrorsikringen.

- Og så vil vi ikke lægge skjul på, at det er godt, at vi fortsætter boligjobordningen. Det er godt for erhvervslivet og godt for danskerne, siger Brian Mikkelsen.

Her er hovedpunkterne i aftalen:

* Der er afsat i alt cirka 4,7 milliarder kroner til bedre sundhed og ældrepleje i perioden 2018-21.

På sundhedsområdet bliver der afsat cirka 2,0 milliarder kroner til blandt andet frit valg i forhold til genoptræning, og fra 2019 en ekstra akutlægehelikopter til udkantsområderne.

Der bliver afsat 2,7 milliarder kroner om året til en bedre bemanding på plejehjem, mere frit valg, så ældre blandt andet selv kan vælge madordning, og mere fokus på at sikre ældre en værdig død.

* Der sikres et yderligere meroptag på i alt 300 politistuderende i 2018 og 2019, hårdere straffe for grov vold og indbrud, skærpet indsats mod bande- og ungdomskriminalitet.

* Reetablering af rytterisektion i dansk politi.

* Der sættes penge af til udvidet motorvej over Vestfyn, hastighedsopgraderinger på landeveje og motorveje, lavere takster over Storebæltsbroen.

* Styrket grænsekontrol.

* Skatten på fri telefon fjernes.

* Kvalitetspulje til erhvervsuddannelserne på 170 millioner kroner.

* En permanent boligjobordning.

* Udligningsskatten på indtægter fra pensionsopsparing fjernes.

Kilde: Finansministeriet.

/ritzau/