FAKTA: Tidsubegrænset forbud mod opholde sig nær børn

PLUS Udspil over for personer dømt for seksuelle overgreb (Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix)

Regeringen vil ændre reglerne for personer, der er dømt for overgreb mod børn. I alt syv initiativer.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil stramme reglerne for personer, der er dømt for at begå overgreb mod børn. Han foreslår blandt andet, at dømte skal have forbud mod at få besøg af børn og mod at tage kontakt til børn. Læs her mere om de syv initiativer:

* Forbud mod at opholde sig sammen med børn:

I dag: kan retten give et forbud, hvis det må antages, at der er nærliggende fare for, at den dømte vil begå en ny lignende forbrydelse.

Fremover: Retten kan give et forbud, hvis det vurderes, at der er fare for, at den dømte vil begå ny lignende forbrydelse. Altså ikke kun en nærliggende fare.

* Forbud om at være sammen med børn uden tidsbegrænsning:

I dag: Forbud gives for en periode fra 1 til 5 år regnet fra endelig dom eller uden tidsbegrænsning.

Fremover: Et forbud skal gives med prædikatet "indtil videre". Det vil sige uden tidsbegrænsning. Retten skal dog efter en konkret vurdering have mulighed for at beslutte at tidsbegrænse forbuddet i 1 til 5 år.

* Forbud om at være sammen med børn udvides:

I dag: Den dømte kan få forbud mod at opholde sig eller færdes i et nærmere afgrænset område i nærheden af gerningsstedet.

Fremover: Opholdsforbuddet udvides, så det også kan omfatte andre områder. For eksempel vil en person, der er dømt for blufærdighedskrænkelse i en svømmehal, få et forbud mod at opholde sig i samtlige svømmehaller i samme eller andre kommuner.

* Hårdere straf, hvis forbud overtrædes:

I dag: Der kan gives op til fire måneders fængsel, hvis dømte overskrider et forbud mod at kontakte eller opholde sig sammen med børn.

Fremover: Strafferammen hæves til fængsel indtil 2 år.

* Mere behandling i fængslerne:

I dag: Det kan være svært at få indsatte, der nægter at have begået overgreb, til at deltage i et behandlingsforløb.

Fremover: En intensivering af motivationsarbejdet over for dømte, der nægter behandling.

* Løsladelse:

I dag: Kriminalforsorgen orienterer politiet, når dømte prøveløslades.

Fremover: Politiet skal orienteres, uanset om der er tale om prøveløsladelse eller løsladelse efter afsoning af hele den idømte straf.

* Styrket tilsyn:

Politiet kan komme på uanmeldte besøg hos tidligere dømte, der har fået et forbud. Formålet er at kontrollere, at forbuddet overholdes.

Kilde Justitsministeriet.

/ritzau/