FAKTA: Se spørgsmål og svar til indfødsretsprøven
Her er alle de 40 spørgsmål, som blev brugt i forbindelse med indfødsretsprøven.

Alle der søger om dansk indfødsret skal igennem 40 spørgsmål med tre svarmuligheder. Ansøgere skal have mindst 32 af de 40 spørgsmål rigtige for at have bestået prøven.

1) Hvad hedder den kongelige families residens i København?

A: Rosenborg

B: Amalienborg

C: Christiansborg

2) Hvilken lov underskrev Frederik 7. den 5. juni 1849?

A: Grundloven

B: Kongeloven

C: Danske Lov

3) Hvilken befolkningsgruppe fik med indførelsen af stavnsbåndet i 1733 begrænset deres rettigheder?

A: Borgerskabet

B: Bønderne

C: Adelen

4) Hvor mange medlemmer har Folketinget?

A: 59

B: 119

C: 179

5) Hvilket politisk parti opstod i 1870'erne som en del af arbejderbevægelsen?

A: Radikale Venstre

B: Socialdemokratiet

C: Socialistisk Folkeparti

6) Hvilken af følgende personer er en kendt repræsentant for Skagensmalerne?

A: P.S. Krøyer

B: C.V. Eckersberg

C: Bertel Thorvaldsen

7) Hvor mange gange skal Folketinget behandle et lovforslag, før det kan vedtages i Folketinget?

A: Tre

B: Fire

C: Fem

8) Hvor stor en del af Danmark er i dag opdyrket landbrugsland?

A: Ca. 1/3

B: Ca. 1/2

C: Ca. 2/3

9) Er Danmarks monark (kongen eller dronningen) omfattet af religionsfriheden?

A: Ja

B: Nej

10) Hvor gamle er kvinder i gennemsnit i Danmark, når de får deres første barn?

A: Ca. 19 år

B: Ca. 24 år

C: Ca. 29 år

11) Hvem har normalt ansvaret for de offentlige vuggestuer?

A: Staten

B: Kommunerne

C: Regionerne

12) Hvornår blev der indført fri abort i Danmark?

A: I 1930'erne

B: I 1950'erne

C: I 1970'erne

13) Hvor mange af medlemmerne af Folketinget vælges i Grønland?

A: 2

B: 4

C: 6

14) Hvilket af følgende områder er regionerne normalt ansvarlige for?

A: Politiet

B: Folkeskolerne

C: Sygehusene

15) Hvem udskriver normalt valg til Folketinget?

A: Statsministeren

B: Folketingets formand

16) Hvad hedder det danske nationalflag?

A: Dannebrog

B: Dannevang

C: Dannevirke

17) Indtil hvornår var Grønland en dansk koloni?

A: 1901

B: 1953

C: 2005

18) N.F.S. Grundtvigs ideer om folkeoplysning og almen dannelse var en primær inspirationskilde til én af følgende bevægelser. Hvilken? A: Arbejderbevægelsen

B: Kvindebevægelsen

C: Højskolebevægelsen

19) Hvornår fik Danmark sin første kvindelige minister?

A: 1894

B: 1924

C: 1954

20) Hvor mange procent af stemmerne ved et valg skal et parti normalt have for at blive repræsenteret i Folketinget?

A: 2 %

B: 4 %

C: 6 %

21) Hvad valgte Danmark at gøre under 1. Verdenskrig efter pres fra Tyskland?

A: At internere jøder i fangelejre

B: At overgive Jylland til Tyskland

C: At lægge miner ud i danske farvande

22) Hvilken kendt dansk arkitekt er også berømt for sine revytekster?

A: Henning Larsen

B: Poul Henningsen

C: Arne Jacobsen

23) Hvornår kom Martin Luthers protestantiske ideer til Danmark?

A: I 1300-tallet

B: I 1500-tallet

C: I 1700-tallet

24) Folketinget vælger en ombudsmand. Hvilken opgave har ombudsmanden blandt andet?

A: At undersøge, om der er sket fejl i de offentlige myndigheders arbejde

B: At sikre, at Folketinget ikke vedtager love, der er i strid med grundloven

25) I 1970'erne opstod der en græsrodsbevægelse, der hed Rødstrømpebevægelsen. Hvad arbejdede den for?

A: Modstand mod atomkraft

B: Homoseksuelles ret til at blive gift

C: Ligestilling mellem kvinder og mænd

26) På hvilken dag holder dronningen hvert år en tale for hele nationen?

A: Juleaftensdag

B: Nytårsaftensdag

C: Grundlovsdag

27) Hvor mange regioner er der i Danmark?

A: 5

B: 7

C: 9

28) Hvad gik strukturreformen i 2007 blandt andet ud på?

A: At reducere antallet af ministerier

B: At reducere antallet af kommuner

29) Hvornår begyndte det at blive almindeligt blandt især unge, at man kunne bo sammen og få børn uden at være gift?

A: I slutningen af 1920'erne

B: I slutningen af 1940'erne

C: I slutningen af 1960'erne

30) Hvad er en kollektiv overenskomst?

A: En aftale mellem staten, regionerne og kommunerne om fordeling af skatteindtægter

B: En aftale mellem en fagforening og en arbejdsgiverorganisation om løn- og arbejdsvilkår

31) Hvornår blev Danmark medlem af de Forenede Nationer (FN)?

A: Ved oprettelsen i 1945

B: Efter Cuba-krisen i 1962

C: Efter grundlovsændringen i 1953

32) Hvad var August Bournonville kendt for?

A: For sine skulpturer af den græske mytologis guder

B: For sine malerier af danske slotte og landskaber

C: For sine balletter til Det Kongelige Teater

33) Hvem var Danmarks første socialdemokratiske statsminister?

A: Thorvald Stauning

B: Anker Jørgensen

C: Poul Nyrup Rasmussen

34) Hvornår blev de førstedanske soldater udsendt til en international krigsindsats i Afghanistan?

A: I 1994

B: I 2002

C: I 2010

35) Hvilket år under 2. Verdenskrig ophørte samarbejdspolitikken mellem den danske regering og besættelsesmagten?

A: 1941

B: 1943

C: 1945

36) Hvad hedder EU's danske konkurrencekommissær?

A: Ritt Bjerregaard

B: Connie Hedegaard

C: Margrethe Vestager

37) Hvilket af følgende partier er det største i Folketinget?

A: Det Konservative Folkeparti

B: Socialdemokratiet

C: Venstre

38) Hvilket valg blev der afholdt i Danmark den 21. november 2017?

A: Regions- og kommunalvalg

B: Europaparlamentsvalg

C: Folketingsvalg

39) Hvilket af følgende partier er ikke en del af regeringen?

A: Venstre

B: Liberal Alliance

C: Radikale Venstre

40) I hvilken sportsgren vandt det danske kvindelandshold sølv ved Europamesterskabet i august 2017?

A: Volleyball

B: Fodbold

C: Håndbold

Svar: 1B, 2A, 3B, 4C, 5B, 6A, 7A, 8C, 9B, 10C, 11B, 12C, 13A, 14C, 15A, 16A, 17B, 18C, 19B, 20A, 21C, 22B, 23B, 24A, 25C, 26B, 27A, 28B, 29C, 30B, 31A, 32C, 33A, 34B, 35B, 36C, 37B, 38A, 39C, 40B.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet.

/ritzau/