Fakta: Sådan integrerer vi i Danmark
Et ekspertudvalg fremlægger et forslag til et nyt integrationsprogram. Foto: Colourbox/free
Et ekspertudvalg er kommet med anbefalinger til et nyt integrationsprogram. Få styr på det nuværende.

Et ekspertudvalg under ledelse af tidligere skatte- og sundhedsminister Carsten Koch er kommet med anbefalinger til ændringer i det integrationsprogram, som skal få flere indvandrere i arbejde:

* Integrationsprogrammet er et af to tilbud, som indvandrere kan blive tilknyttet, når de ankommer til Danmark.

* Programmet henvender sig til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, mens studerende, au-pairs, EU-borgere samt øvrige udlændinge med job og deres familie tilbydes et introduktionsforløb.

* Integrationsprogrammet indeholder undervisning i dansk, samfundsforståelse og dansk kultur og historie.

* De nytilkomne får også "beskæftigelsesrettede tilbud" i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

* Kommunen kan tilbyde mentorstøtte i tilknytning til beskæftigelses- eller uddannelsesrettede tilbud.

* Udlændinge, som er omfattet af integrationsprogrammet, har pligt til at deltage i programmets enkelte dele.

* For udlændinge, der modtager kontanthjælp, indebærer det, at de risikerer helt eller delvist at miste ydelsen, hvis de ikke deltager i programmet.

* Omfanget og indholdet af integrationsprogrammets enkelte dele bliver fastlagt i en integrationskontrakt, som kommunen og udlændingen indgår sammen.

* Integrationskontrakten gælder, indtil udlændingen får tidsubegrænset opholdstilladelse.

* Programmet skal i dag have et gennemsnitligt omfang på 37 timer om ugen og kan vare op til tre år. Udvalget foreslår, at dette ændres, som omfang kan tilpasses individuelt, og den samlede længde af programmet højst bliver to år.

* Desuden skal kommunerne lettere kunne inddrage virksomheder for at øge programmets beskæftigelseseffekt, ligesom indvandreren senest to uger efter ankomsten til kommunen skal deltage i en samtale.

* Hvis en indvandrer, som er aktivitetsparat, ikke har fundet beskæftigelse ved programmets afslutning, skal vedkommende deltage i en tværfaglig vurdering af deres situation og det videre forløb.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

/ritzau/