FAKTA: Regeringen går efter fire EU-aftaler

De danske vælgere sagde nej ved folkeafstemningen om EU-retsforbeholdet i december. (Foto: Foto: Lasse Kofod/Polfoto)

Regeringen vil søge parallelaftaler på fire områder. Men det er uvist, om det kan lykkes.

En parallelaftale, der alene handler om Europol, er efter regeringens vurdering ikke nok for Danmark.

Ud over en Europol-aftale, som er blevet aktuel, efter at Danmark sagde nej til en generel tilvalgsordning ved en folkeafstemning 3. december, ønsker regeringen at få Danmark med i tre yderligere aftaler.

Her kan du læse, hvad de såkaldte retsakter handler om:

* Europol er EU's politisamarbejde. Danmark er med i dag, men om cirka et år træder en ny forordning i kraft. Den betyder, at Europol bliver et overstatsligt samarbejde i stedet for som nu et samarbejde mellem stater. Dermed ryger Danmark ud på grund af vores forbehold over for overstatsligt samarbejde på retsområdet.

* Eurojust er et samarbejde mellem de nationale anklagemyndigheder i sager med grænseoverskridende kriminalitet. Samarbejdet handler om at yde gensidig retshjælp mellem landene, koordinere efterforskning og retsforfølgelse mellem EU-landenes myndigheder og behandle anmodninger om udlevering af anklagede.

* Direktivet om den europæiske efterforskningskendelse skal styrke samarbejdet mellem EU-landene om at bekæmpe kriminalitet. Det sker ved at oprette et samlet system til at indsamle og fremskaffe bevismateriale i straffesager på tværs af grænserne. Direktivet betyder som udgangspunkt, at EU-landene er forpligtede til uden videre at hjælpe hinanden med at efterforske sager på tværs af grænserne, når der er udstedt en europæisk efterforskningskendelse.

* Formålet med det såkaldte "EU Passenger Name Record" (PNR) er at hjælpe myndighederne med at bekæmpe alvorlig kriminalitet og terrorisme. Direktivet vil, hvis det vedtages, betyde en mere systematisk indsamling, brug og tilbageholdelse af PNR-data om passagerer, som rejser med fly ind og ud af EU.

Kilder: 3december.dk, retsforbehold.eu.dk og Europaparlamentets informationskontor i Danmark.

/ritzau/