FAKTA: Kommunalpolitik er blevet mere tidskrævende

Kommunalpolitikere bruger i gennemsnit 19 timer om ugen på byrådsmøder, dagsordener og bilag.

Kommunalpolitikere bruger ifølge en ny undersøgelse mere tid end tidligere på politik.

* I gennemsnit bruger en politiker 19 timer om ugen på kommunalpolitik.

* Det er næsten dobbelt så meget som i 1970, da timetallet lå på mellem 10 og 12 timer om ugen.

* Gennemsnittet dækker over, at nogle bruger mindre, nogle mere.

* Tendensen går dog imod øget tidsforbrug.

* Eksempelvis er andelen af politikere, der bruger 25-29 timer om ugen steget fra seks procent i 2009 til 12,5 procent i 2017.

* Udvalgsformænd bruger i gennemsnit over 23 timer om ugen på arbejdet, mens menige kommunalbestyrelsesmedlemmer bruger lidt under 18 timer.

* Næsten 60 procent svarer ja til, at kommunalpolitik "helt sikkert" eller "til en vis grad" går ud over privatlivet.

* Tidsforbruget omfatter tid til forberedelse, afholdelse af møder, høringer osv.

* Tallene bygger på politikernes egne rapporteringer i en spørgeskemaundersøgelse til 2435 kommunalpolitikere.

Kilde: Kommunalpolitisk Barometer 2017. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.

/ritzau/