FAKTA: Klimarådet er uafhængigt og vælger selv opgaver

Energiminister Lars Christian Lilleholt bad (V) Klimarådet om at droppe sin kritik, fortæller afgående formand

Den danske regering har direkte opfordret Klimarådet til at holde sig fra at kritisere den førte politik.

Det fortæller den afgående formand, Peter Birch Sørensen. Han er tidligere overvismand og har undervist i miljø-, ressource- og klimaøkonomi.

Klimarådet hører under klimaloven, som SR-regeringen stod bag i 2014.

Her kan du læse et uddrag af lovgrundlaget for Klimarådet:

* Vurdere status for Danmarks opfyldelse af nationale klimamålsætninger og internationale klimaforpligtigelser.

* Analysere mulige omstillingsveje mod et lavemissionssamfund i 2050 og mulige virkemidler for at opnå drivhusgas-reduktioner.

* Udarbejde anbefalinger om udformning af klimapolitikken, herunder valg af virkemidler og omstillingsveje.

* Bidrage til den offentlige debat. Klimarådet skal i fornødent omfang i udarbejdelsen af sine analyser og øvrige arbejde høre og inddrage relevante parter, herunder blandt andet erhvervsinteresser, arbejdsmarkedets parter og civilsamfund.

Kilde: Klimaloven.

/ritzau/