FAKTA: Hvert år omfordeles 17 milliarder blandt kommunerne

94 procent af landets kommunalpolitikere kræver ifølge rundspørge en reform af udligningssystemet.

Det er påtrængende med en reform af udligningssystemet, lyder kravet fra kommunalbestyrelsesmedlemmer over hele landet.

En reform har været flere år undervejs, men sidste år måtte regeringen opgive at finde flertal for en løsning.

Her kan du læse om den store øvelse med at fordele midlerne mellem kommunerne.

* De 98 danske kommuner varetager alle en række opgaver i lokalsamfundet. De driver blandt andet daginstitutioner, skoler og forsøger at få folk i arbejde.

* Lokalbefolkningens indkomst varierer fra kommune til kommune, og det skaber store forskelle mellem kommunernes indtægtsmuligheder.

* På samme måde er der forskel på de forskellige kommuners udgiftsbehov, da alderssammensætningen og de socioøkonomiske forhold varierer i kommunerne.

* Det er disse to forskelle, man gennem udligningssystemet prøver at udligne.

* Systemet skal sikre, at der ikke er store forskelle i kommunernes serviceniveau i forhold til skatteprocenten.

* I grove træk kan man sige, at 61 procent af de økonomiske forskelle mellem kommunerne bliver udlignet på landsplan.

* Der omfordeles hvert år omkring 17 milliarder kroner mellem Danmarks kommuner fra rig til fattig.

* Mange kommuner er utilfredse med systemet. De mener enten, at de betaler for meget - eller får for lidt.

* Regeringen besluttede sidste år to justeringer af udligningssystemet på grund af ændringer og fejl i systemet. Disse justeringer blev dog af flere borgmestre kaldt for "lappeløsninger".

Kilder: Danske Kommuner og Ritzau.

/ritzau/