Fakta: Finanstilsynets krav til Danske Bank

Ledelsen i Danske Bank har været for slap til at reagere på hvidvask i bankens filial i Estland, mener Finanstilsynet. Det fremgik af en afgørelse i starten af maj. (Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix)

Finanstilsynet er som de eneste indtil videre kommet med en dom over Danske Banks ledelse. Det sket i maj.

Flere undersøgelser af Danske Banks store hvidvaskningsskandale pågår. Både internt i banken, hos Bagmandspolitiet og i Estland. Eneste afgørelse indtil videre er kommet fra Finanstilsynet.

I starten af maj præsenterede Finanstilsynet sin afgørelse af ledelsen i Danske Banks ageren i sagen. Tilsynet foreslog ingen konsekvenser for ledelsen, men udtalte stærk kritik.

Læs her om indholdet i Finanstilsynets afgørelse:

* Danske Banks ledelse har svigtet sit ansvar på flere punkter, lød det fra Finanstilsynet, som udstedte otte påbud og otte påtaler. Et påbud er et krav om, at en virksomhed skal ændre praksis for overholde loven.

Påbud:

1: Bestyrelsen og direktionen skal være bedre til at sikre, at reglerne bliver overholdt.

2: Danske Bank skal sætte flere penge til side til dårlige tider. Formentlig minimum fem milliarder kroner.

3: Banken skal undersøge det til bunds, når der er mistanke om, at ansatte er indblandet i kriminalitet eller har kendskab til kunders kriminalitet.

4: Der skal være mere styr på orientering af bestyrelse og direktion ved mulige problemsager.

5: Beslutninger fra ledelsen - og drøftelser forud for - skal dokumenteres fyldestgørende, og der skal være opmærksomhed på at overholde loven.

6: Bestyrelsen og direktionen skal vurdere ledelse og styring i filialen i Estland.

7: Banken skal være bedre til at give Finanstilsynet fyldestgørende information.

8: Bestyrelsen og direktionen skal sikre en tilstrækkelig involvering i skriftlige besvarelser af henvendelser fra Finanstilsynet.

* Bestyrelsen og direktionen i banken skal senest den 30. juni 2018 forklare tilsynet, hvordan de har rettet op.

Kilde: Finanstilsynet.