FAKTA: Dom betyder at syge udlændinge ikke kan udvises
Ombudsmanden har stillet spørgsmål om ministeriets opfølgning på Paposhvili-sagen efter dom fra Strasbourg.

Folketingets Ombudsmand har fulgt den såkaldte Paposhvili-sag, og han har nu bedt Udlændinge- og Integrationsministeriet om at svare på, hvordan ministeriet vil rette op på situationen og sikre sig, at en lignende situation ikke opstår.

Ombudsmanden vil også have svar på, hvilken metode ministeriet har brugt til at finde frem til de sager, der er blevet - eller kan være blevet - fejlbehandlet?

Paposhvili-dommen siger kort fortalt, at der fremover skal gives ophold til alvorligt syge udlændinge. Dommen betød, at de danske myndigheder måtte ændre behandlingen af sager om humanitær opholdstilladelse.

Det er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, EMD, der afsagde dommen i december 2016.

Ministeriet har erkendt og beklaget den forkerte sagsbehandling.

Her kan du blive klogere på Paposhvili-dommen:

* Georgie Paposhvili blev født i Georgien i 1958 og indrejste i Belgien i 1998 med sin kone og seksårige datter. Efterfølgende fik parret yderligere to børn.

* Mellem 1998 og 2005 blev Paposhvili dømt adskillige gange i Belgien for tyveri og røveri.

* Han havde ikke lovligt ophold i Belgien og fik påbud om at udrejse med et indrejseforbud på ti år, mens han afsonede en fængselsstraf i 2007. Han blev dog ikke udsendt ved løsladelsen, da han modtog behandling.

* Han anlagde sag mod Belgien, fordi de belgiske myndigheder ville udsende ham trods familiemæssig og social tilknytning til landet.

* Udsendelsen blev sat i bero på grund af sagen. Mellem 2012 og 2015 blev han arresteret flere gange for butikstyveri.

* Han døde 7. juni 2016, seks år efter at han lagde sag an. Han led af en række alvorlige sygdomme som blandt andet kronisk leukæmi. Han havde desuden hepatitis C, som formentlig var forårsaget af stofmisbrug.

* Han mente, at en udvisning ville føre til en umenneskelig behandling og en hurtigere død på grund af mangel på behandling.

* Et halvt år efter hans død fik han medhold i nogle af klagepunkterne ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol:

Det var en overtrædelse af menneskerettighedskonventionens artikel tre om forbud mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling, at Belgien ville udvise Paposhvili til Georgien.

Kilder: Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Folketinget.

/ritzau/