FAKTA: Det står der i FN's migrationspagt

Der skal være styrket samarbejde om international migration, fastslår erklæringen, som Danmark er tilsluttet.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har mandag sluttet Danmark til en FN-erklæring, der har skabt overskrifter i både ind- og udland.

Det skete under et møde i Marrakkesh i Marokko.

Pagten handler kun om migration - altså ikke om flygtninge, der eksempelvis er på flugt fra krig.

Her er uddrag af erklæringens indhold:

* Den indeholder 23 bredt formulerede målsætninger - eller hensigtserklæringer - om internationalt samarbejde om migration.

* Eksempler på målsætningerne er:

- At indsamle og anvende data, der skal bruges til at udvikle politiske tiltag.

- At forbedre tilgængelighed og fleksibilitet i adgangsveje til lovlig migration.

- At styrke internationale modsvar, hvad angår smugling af migranter.

- At styrke internationalt samarbejde og globale partnerskaber om sikker, velordnet og lovlig migration.

* Der er også punkter om at håndtere koordinering af grænser på ordentlig vis og at facilitere gensidig anerkendelse af færdigheder, kvalifikationer og kompetencer mellem lande.

* Der står desuden, at medlemslandene har "en overordnet forpligtelse til at respektere, beskytte og opfylde migranters menneskerettigheder, uanset deres migrationsstatus, samtidig med at vi fremmer sikkerhed og velstand i vores samfund".

* Ifølge FN, regeringen, Udlændinge- og Integrationsministeriet samt en række eksperter er migrationspagten ikke juridisk bindende. Det bakkes op i udkastet til aftalen samt i paragraf 15, hvor der står:

- Denne globale pagt præsenterer en ikkejuridisk bindende ramme om samarbejde.

- Den globale migrationspagt bekræfter staternes suveræne ret til at bestemme deres nationale migrationspolitik og deres beføjelse til at styre migration inden for deres område i overensstemmelse med folkeretten.

* Erklæringen har vakt stor debat i ind- og udland.

* I Danmark frygter regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, at den vil åbne for, at Danmark skal modtage flere migranter. Det går imod en lang række stramninger, der har været i dansk udlændingepolitik de seneste år.

* Udlændingeminister Inger Støjberg (V) og statsministeren har derimod sagt, at erklæringen absolut intet ændrer i dansk politik.

* Statsminister Lars Løkke Rasmussen har sagt, at Danmark tilslutter sig erklæringen, fordi det er vigtigt at være en del af det internationale samarbejde.

Kilder: Udenrigsudvalget, Ritzau, Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration.

/ritzau/