FAKTA: Derfor kan EU gennemtvinge regler om fædreorlov

EU kan trumfe dansk lov om fædres ret til barsel. Læs her, hvordan reglerne er, og hvorfor EU kan ændre dem.

Det kan ende med, at Danmark tvinges til at indføre øremærket barsel til mænd gennem et EU-direktiv, der i øjeblikket behandles.

Få et indblik i, hvordan EU kan gennemtvinge regler i Danmark, og hvordan reglerne er på området i dag:

* Danmark har været medlem af EU siden 1973, og Danmark skal følge EU's fælles love.

* Hvis der er konflikt mellem EU's regler og nationale regler, er det EU-reglerne, der gælder. Det kaldes, at EU-ret har forrang.

* Hvis EU indfører et fælles direktiv om øremærket barsel for mænd, trumfes de danske regler på området dermed.

* Hvis et EU-land ikke følger EU's regler, kan det blive dømt ved EU-Domstolen for at bryde traktaten.

* Kommissionen har foreslået fire måneders øremærket barsel, mens medlemslandene nåede frem til to måneder. Udvalget, der behandler forslaget for parlamentet, lægger også op til fire måneder til både far og mor.

* Direktivet skal dermed stadig forhandles på plads mellem medlemslandene og parlamentet.

* Der skal være kvalificeret flertal, før det vedtages. Det betyder, at 55 procent af medlemslandene skal stemme for forslaget, og at de lande skal repræsentere mindst 65 procent af medlemslandenes samlede befolkning.

* Som det er i dag, har danske forældre tilsammen ret til 52 ugers orlov med barselsdagpenge, når de får barn.

* Kvinder har ret til fire ugers orlov før fødslen efterfulgt af 14 ugers barselsorlov.

* Mænd har ret til to ugers fædreorlov, der skal holdes inden for de første 14 uger efter fødslen. Typisk lægges de to uger umiddelbart efter fødslen.

* Efter de første 14 uger har begge forældre ret til at holde tilsammen op til 32 ugers orlov. Forældrene bestemmer selv, hvor mange uger henholdsvis faren og moren tager i den periode.

* Hvis man får fuld løn fra sin arbejdsgiver under barselsorloven, fordi man er dækket af en overenskomst, kan man ikke samtidig få udbetalt barselsdagpenge.

* Danske kvinder tager cirka 231 dages barselsorlov, mens mænd er på barsel i cirka 25 dage i gennemsnit.

* I Sverige, Norge, Island og Finland er en del af barselsorloven øremærket til faderen. Hvis han ikke udnytter orloven, bortfalder den. Den kan altså ikke overføres til moren.

Kilder: Folketingets EU-oplysning, borger.dk, Ritzau.

/ritzau/