Fagboss paf over minister: Brug nu kuren som får langtidssyge i job
Foto: Simon Skipper/Scanpix/arkiv

Seks ud af ti forløb med såkaldt revalidering er en succes, for de bringer sygemeldte danskere tilbage på arbejdsmarkedet ved at omskole dem til et andet job. Men antallet af revalideringer falder markant, og det har regeringen ingen planer om at ændre på i nyt udspil, skriver Ugebrevet A4.

Når en frisør må opgive sit fag på grund af allergi og bliver omskolet til sosu-assistent; eller en tømrer får dårlig ryg og i stedet uddanner sig til bygningskonstruktør igennem den såkaldte revalideringsordning, så fører det i 59 procent af alle tilfælde til, at den sygemeldte kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Kun 1 procent ender på førtidspension.

Det viser en analyse af de revalideringsforløb, som er afsluttet mellem 4. kvartal 2015 og 3. kvartal 2016.

Det er hovedorganisationen FTF, der har lavet analysen på baggrund af tal fra Beskæftigelsesministeriets database Jobindsats.dk. Man har set på, hvor de personer, der har afsluttet et revalideringsforløb, befinder sig seks måneder efter forløbet er afsluttet.

Når revalidering har så god en effekt, ærgrer det FTF's formand Bente Sorgenfrey, at meget få efterhånden får tilbudt et revalideringsforløb.

Antallet af fuldtidspersoner i revalidering er faldet fra 17.945 i 2006 til 5.944 i 2016.

Det drastiske fald i antallet af revalideringer skyldes stramninger i beskæftigelsesloven og Ankestyrelsens praksis, som betyder, at jobcentrene kun kan tilbyde revalidering, hvis den syge ikke kan holde til et ufaglært job, og hvis alle andre tiltag i beskæftigelsesloven er udtømt.

- Tallene taler deres tydelige sprog. Når revalidering har så god effekt, bør det selvfølgelig bruges på lige fod med de andre beskæftigelsestilbud på baggrund af en socialfaglig vurdering af den enkelte ude på jobcentret - fremfor at indsatsen altid står sidst i køen af beskæftigelsesmuligheder, siger Bente Sorgenfrey til Ugebrevet A4.

Hun ærgrer sig over, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) ikke har ønsket at fremme revalidering i det udspil, han kom med fornylig, som skal forenkle beskæftigelsesindsatsen. Og Bente Sorgenfrey får næppe ministeren til at ændre mening, for han skriver til Ugebrevet A4:

- Det er helt afgørende, at de ledige får den bedst mulige hjælp til at komme i job, herunder uddannelse, hvis det er nødvendigt. Og de muligheder har vi heldigvis. Når færre får revalidering i dag end tidligere, skal det ses i sammenhæng med, at vi de senere år har givet ledige langt bedre uddannelsesmuligheder.

Hvis vi brugte revalidering mere, ville flere sygemeldte dog komme i beskæftigelse. Det vurderer Nina von Hielmkrone, som er lektor i socialjura ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet.

- Det er trist, at der er sket så kraftige stramninger, for der er rigtig mange, der har haft gavn af revalidering, siger Nina von Hielmkrone.

Også Dansk Socialrådgiverforening opfordrer til, at jobcentrene får lov til at tilbyde flere borgere revalidering.

- At løfte brugen af revalidering er inddiskutabelt den rigtige vej at gå, hvis man vil hjælpe mennesker permanent ud af overførselsindkomster, siger formand for Dansk Socialrådgiverforening Majbrit Berlau til Ugebrevet A4.