EU vil stoppe dansk indgreb mod udenlandske chauffører

Nye skilte ved de danske rastepladser fortæller som her ved Gudenå Øst, at lastbiler højst må parkere i 25 timer. Det sker ifølge Danmark for at komme campinglignende forhold ved motorvejene til livs. Men den nye regel er ulovlig, mener EU-Kommissionen. (Foto: Foto: Henning Bagger/arkiv/Scanpix)

Ny regel, der begrænser parkering på rastepladser til 25 timer, er ulovlig, mener EU og truer med retssag.

Danmark skal annullere den nye regel om tidsbegrænset parkering for lastbiler, der holder ind på rastepladser langs de danske motorveje.

Det er meldingen torsdag fra EU-Kommissionen, der truer med en retssag, hvis Danmark ikke retter ind.

I en såkaldt åbningsskrivelse skriver kommissionen, at tidsbegrænsningen på 25 timer er ulovlig.

- Kommissionen har i dag besluttet at opfordre Danmark til at undlade at begrænse lastbilparkeringen på statsejede rastepladser til maksimalt 25 timer, hedder det i brevet til Danmark.

- Denne tidsbegrænsning påvirker navnlig udenlandske transportører og udgør forskelsbehandling på grund af nationalitet, hvilket er forbudt ifølge EU-traktaterne, står der.

EU-Kommissionen kritiserer også, at den nye danske regel, der trådte i kraft 1. juli, gør det umuligt at overholde hviletidsreglerne.

Og de regler er både afgørende for sikkerheden på vejene og for chaufførernes rettigheder, hedder det.

Kommissionen mener også, at den nye regel påvirker udenlandske selskabers ret til at levere transporttjenester i Danmark.

Der er derfor tale om en "ubegrundet indirekte forskelsbehandling", står der.

En åbningsskrivelse er første skridt på vejen mod EU-Domstolen. Danmark har nu to måneder til at svare.

Hvis kommissionen er utilfreds med svaret, kan den tage næste skridt. Det vil være i form af en såkaldt begrundet udtalelse.

Og hvis Danmark og EU-Kommissionen stadig ikke kan blive enige, kan sagen derefter ende ved EU-Domstolen.

Det var regeringen og Dansk Folkeparti, der i februar blev enige om at forhindre langtidsparkering på de danske rastepladser.

Aftalen var en opfølgning på finansloven. Her blev der også sat penge af til at håndhæve reglerne.

Tidsbegrænsningen ventes fra 1. januar fulgt op med højere bøder. Ulovlig parkering skal derefter koste 2000 kroner. Og på til- og frakørsler 3000 kroner.

Da aftalen blev indgået, glædede transportminister Ole Birk Olesen (LA) sig over, at det nu er slut med campinglignende forhold ved motorvejene.

- Jeg mener grundlæggende ikke, at det er statens opgave at stille gratis faciliteter til rådighed for at løse lastbilerhvervets behov for længerevarende ophold, sagde han.

/ritzau/