EU-lande vil indlede optagelsesproces med Balkan-lande

Nordmakedonien og Albanien, som lige nu er lammet af coronavirus, er kommet et skridt nærmere en optagelsesproces i EU. (Foto: Stringer/Reuters)

Man er enige om at indlede optagelsesprocessen, men der er ikke fastsat en dato.

Nordmakedonien og Albanien er kommet et skridt nærmere optagelse i EU - dog er vejen fortsat lang, og der er ingen garanti for, at det faktisk vil ske.

Mandag har EU-landene på ambassadørniveau godkendt et udkast til en aftale. Det bekræfter flere kilder over for Ritzau. Den aftale lægger op til, at man giver grønt lys til processen.

Der stilles i udkastet visse betingelser, før forhandlinger med de to lande på Balkan faktisk kan indledes. Alligevel er den foreløbige godkendelse et væsentligt skridt på vejen.

En optagelsesproces kan, hvis den godkendes, tage mange år. Kandidatlandet får ingen løfter på forhånd om, at det faktisk lykkes.

I flere år har EU-systemet arbejdet på denne proces. Både EU-Kommissionen, skiftende EU-præsidenter og formænd for EU-Parlamentet har udtrykt utålmodighed. Sidste år var EU-landene tæt på at godkende en aftale.

Men flere lande - med Frankrig som det mest tydelige - blokerede en beslutning. Danmark har haft den holdning, at Nordmakedonien var klar, men det var Albanien ikke.

Der stilles i den foreløbige aftale også betingelser, der skal være opfyldt, for at optagelsesprocessen kan indledes.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har understreget, at regeringen støtter en "meritbaseret" tilgang. Det vil sige, at man mener, at processen kan indledes, hvis forhåndsaftalte betingelser er opfyldt.

På grund af coronakrisen kan EU-landenes ministre ikke mødes i denne uge. Der ventes i stedet en skriftlig procedure, hvor medlemslandene skal godkende aftalen. Ministrene ventes at godkende aftalen.

Den sættes i gang, efter at EU-landenes udenrigs- og europaministre har haft et videomøde tirsdag.

Der er i udkastet til en aftale ikke sat en dato for, hvornår processen skal indledes. Det gælder både for Nordmakedonien og Albanien.

Det er foreløbig ikke fastlagt, om aftalen skal vendes eller godkendes på en planlagt videokonference torsdag mellem EU's stats- og regeringschefer. Det videomøde er umiddelbart dedikeret til coronakrisen.

EU-præsident Charles Michel har endnu ikke fastlagt, hvad der skal drøftes på mødet. Men det er en mulighed, at punktet kommer på, erfarer Ritzau.

Kroatien, som har det roterende EU-formandskab, har EU-udvidelse højt på sin dagsorden. Det er ambitionen, at det skal falde på plads inden et planlagt EU-topmøde i Zagreb i maj.

/ritzau/