Empatisk nok? Pædagoger skal testes ved ansættelsen
En gruppe forskere ved DPU Aarhus Universitet og pædagogiske praktikere har udviklet et nyt såkaldt screeningsværktøj, der kan teste pædagogers empati. Foto: Scanpix/arkiv
Fremover kan pædagoger ved ansættelsessamtalen blive testet i deres empatiske evner.

Når pædagoger i fremtiden går til ansættelsessamtale, kan de blive præsenteret for små videoklip, der viser situationer fra daginstitutionens hverdag. Og det kan blive afgørende, hvor godt de evner at sætte sig i børnenes sted.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

I forbindelse med et stort pædagogisk forskningsarbejde, "Barnet i centrum", har en gruppe forskere ved DPU Aarhus Universitet og pædagogiske praktikere udviklet et nyt såkaldt screeningsværktøj, som skal teste pædagogers empati. En af forskerne, adjunkt Ole Henrik Hansen, betoner, at de praktiske erfaringer er sparsomme, men at metoden med dialog ud fra videoklip ser ud til at skærpe opmærksomheden på pædagogens empati.

"Jeg mener, der er et behov for en sådan test. Desværre kan vi ikke være sikre på, at man er specielt empatisk, blot fordi man vælger at blive pædagog. Men det er en afgørende kompetence at kunne aflæse børnenes intentioner. Den faglige læring er selvfølgelig også afgørende, men min påstand er, at den afhænger af, at der er empatiske pædagoger og lærere," siger Ole Henrik Hansen, som tilføjer, at testen ikke står alene, men er tænkt som et element i samtalen med ansøgeren, som skal give empatien ekstra fokus.

Børnehuset Ellekilde i Skovlunde ved København har været med til at udvikle idéen. Pædagog Lisbeth Lund Jørgensen fortæller, at man begyndte at filme situationer som dén, hvor et barn bliver afleveret på stuen, og en pædagog skal tage over fra en forælder, samtidig med at hun er opmærksom på andre børn.

"Vi blev nogle gange frustrerede over, hvordan vi kunne overse vigtige signaler. Vores erfaring var, at vi ved at filme situationerne og reflektere over dem kunne få øje på noget, vi ellers ikke så. Derfra opstod tanken om, at det kunne bruges ved ansættelser. Vi betragter ikke selv metoden som et screenings- værktøj, snarere en udvidelse af den mere traditionelle ansættelsessamtale," fortæller Lisbeth Lund Jørgensen, som tilføjer, at metoden ikke er færdigudviklet, og at Ellekilde ikke har brugt den ved en ansættelsessamtale.