Eksperter vil det grænseløse arbejde til livs: Folk bliver slidt ned på stribe
Der skal langt større fokus på stress og angst på danske arbejdspladser, mener Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix
Flere og flere danskere vil blive ramt af stress og angst, hvis ikke der hurtigt bliver rettet op på det psykiske arbejdsmiljø på virksomheder, hospitaler og skoler. Sådan lyder advarslen fra førende arbejdsmiljøeksperter.

Ansatte og chefer, der sidder i lange køer til psykologbriksen for at komme i behandling for stress, angst og depression. 

Det er konsekvensen, hvis der ikke sker voldsomme forbedringer af det psykiske og sociale arbejdsmiljø i Danmark. Det mener et samlet panel af nogle af landets førende arbejdsmiljøeksperter. Deres anbefalinger kommer, lige før et udvalg nedsat af regeringen torsdag fremlægger sine anbefalinger.

- På rigtig mange danske arbejdspladser oplever de ansatte at skulle løbe stærkere og arbejde under større pres. Det ender for mange gange i sygemeldinger på grund af stress og angst, der er ødelæggende for virksomheden såvel som for den enkelte, siger Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening, til Avisen.dk. 

I et nyt katalog kommer hun og 14 andre forskere med en lang række forslag til, hvordan virksomheder og ansatte kan rette op på det psykiske arbejdsmiljø, inden det er for sent. 

Eksperterne peger blandt andet på, at det skal være lovpligtigt for de danske virksomheder at sende deres ledere på kurser i socialt og psykisk arbejdsmiljø, så de bedre kan spotte tegn på stress hos medarbejdere, før det udvikler sig til alvorlig sygdom. 

- Vi oplever, at de fleste ledere har de bedste intentioner på deres ansattes vegne, men  mangler kompetencerne til at forebygge og gøre noget ved de problemer, der opstår, hvis det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø er dårligt, siger Eva Secher Mathiasen. 

De står bag

Listen er udarbejdet af 15 arbejdsmiljøforskere fra en lang række universiteter og private arbejdsmiljøvirksomheder. 

 

Malene Friis Andersen - cand.psych. aut., ph.d., post.doc. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Hans Jørgen Limborg - cand.techn.soc., ph.d. Team Arbejdsliv.

Nanna Eller - dr. med., doktorgrad, Overlæge på Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Martin Mølholm - adjunkt, ph.d. i diskursarkæologi, Institut for Kommunikation & Psykologi, Aalborg Universitet.

Yun Katrine Ladegaard - ph.d., cand.psych. Leder for Erhvervsrettede indsatser, Center For Psykisk Sundhedsfremme, Københavns Universitet

Rasmus Willig - Cand.Scient.Soc., ph.d. lektor, Institut for Samfundsviden- skab og Erhvervsøkonomi, RUC.

Pernille Pedersen - cand.scient.pol, ph.d., post.doc. Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS.

Bo Netterstrøm - dr. med., seniorforsker, Medicinsk doktorgrad ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Nu officielt pensioneret, men stadig aktiv inden for området.

Christian Gaden Jensen - cand.psych., ph.d., post doc. I Sundhedspsykologi, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Liv Starheim - cand.psych, organisationspsykolog med eget firma og ansættelse på Metropol.

Michael Pedersen - MA in Business Administration and Philosophy, ph.d., Lektor på Institut for Politik, Filosofi og Ledelse, CBS.

Janne Gleerup – lektor ph.d. Arbejdslivsforsker, RUC.

Ole Busck – lektor, Arbejdsmiljøforsker, Aalborg Universitet.

Maja Haslebo – cand.psych., Erhvervspsykolog og selvstændig konsulent.

Steen Hildebrandt - cand.merc., ph.d. og professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet og adjungeret professor på CBS og Aalborg Universitet.

UDVID

Offentligt ansatte hårdt ramt 

Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der fra 2012 til 2016 er sket en stigning på 17 procent i antallet af danskere, der er psykisk overbelastede. 

Ifølge Eva Secher Mathiasen er det især offentligt ansatte i sundhedsvæsnet og socialforvaltningen, der er hårdt ramt af stress og øget tidspres på grund af nedskæringer og krav om øget produktivitet.

- Man har fået et system, der lover borgerne en bedre behandling, end man egentlig kan levere. Det lader man sygeplejerskerne og socialrådgiverne i frontlinjen om at fortælle, og det kan være utroligt svært for den enkelte at håndtere, siger Eva Secher Mathiasen. 

Hun peger dog også på, at de ansattes chefer i mange tilfælde er bundet på hænder og fødder, og simpelthen ikke er i stand til at gøre noget ved det dårlige arbejdsmiljø.

- Mange af mine psykologkolleger får flere og flere ledere og mellemledere på briksen, der oplever kriser, fordi de på grund af stramme budgetter og effektiviseringskrav ikke har magt til at gøre noget ved de ansattes problemer, siger Eva Secher Mathiasen. 

Stop grænseløst arbejde 

Udover bedre værktøjer til ledere efterlyser ekspertpanelet også en såkaldt "grænseløshedspolitik", der skal dæmme op for problemet med, at flere og flere medarbejdere tager arbejdet med hjem og tjekker mails døgnet rundt. 

Samtidig vil forskergruppen også have landets politikere til at indføre en lov om psykisk arbejdsmiljø.

Loven skal give Arbejdstilsynet bedre muligheder for at gribe ind, hvis det opdager problemer med stress eller mobning på en arbejdsplads. 

- Som det er i dag, har myndighederne ret ringe muligheder for rent faktisk at stille krav til virksomhederne, og derfor vil det være utroligt gavnligt med en stramning af loven, der en gang for alle slår fast, hvad firmaerne egentlig skal leve op til for at sikre et ordentligt socialt arbejdsmiljø, siger Ole Gunni Busck, arbejdsmiljøforsker ved Aalborg Universitet og medlem af ekspertgruppen. 

Forslag til bedre psykisk arbejdsmiljø

De 20 forslag til bedre psykisk arbejdsmiljø er en del af rapporten "Ekspertpanel i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø", der er udarbejdet af 15 forskere i samarbejde med hovedorganisationen Akademikerne. 

Ekspertpanelet foreslår blandt andet: 

- Lovpligtig uddannelse i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø til ledere

- Etablering af psykiske arbejdsmiljøsamtaler 

- Grænseløshedspolitik og større hensyn til løst- og korttidsansatte

- Økonomiske sanktioner til virksomheder, der ikke prioriterer det sociale og psykiske arbejdsmiljø. 

UDVID