Efter trusler og vold: Jobcentermøder bliver afholdt på politistation

Nogle steder bliver jobcentermøder afholdt på den lokale politistation. Blandt andet i Kalundborg, hvor Jens Folman er jobcenterchef. (Foto: Foto: Privat)

På nogle jobcentre kører møderne med borgerne sporene så meget af sporet, at de bliver flyttet til politistationen.

Sagsbehandlere på jobcentre i Region Sjælland er mest udsat for trusler og vold fra borgere.

Det viser en ny undersøgelse, som er gennemført i samarbejde mellem HK Kommunal og Ugebrevet A4. I undersøgelsen deltog 1.071 sagsbehandlere - alle medlemmer af HK Kommunal - fra jobcentre i hele landet.

Blandt sagsbehandlere i jobcentre i Region Sjælland har 16,9 procent været udsat for trusler det seneste år. Til sammenligning er andelen blandt sagsbehandlerne på landsplan 11,8 procent.

2,5 procent af sagsbehandlerne i Region Sjælland har været udsat for vold, mens den tilsvarende andel på landsplan er er 1,1 procent.

Samlet set betyder tallene, at sagsbehandlerne i Region Sjælland er de mest udsatte i Danmark for vold og trusler.

Oprustning

Det har for flere jobcentre i regionen betydet oprustning med vagter, overfaldsalarmer eller sågar samtaler på den lokale politistation, beretter man fra tre jobcentre i regionen.

Jobcentret i Kalundborg har været udsat for flere episoder, fortæller arbejdsmarkedschefen Jens Folman. Man har derfor valgt at flytte samtaler med borgere med udadreagerende adfærd til politistationen og hyre vagter i jobcentret til særlige begivenheder.

- Vi har en nultolerance politik over for trusler og vold. Hvis det opstår, så handler vi, for vi vil ikke acceptere det, siger Jens Folman til Ugebrevet A4.

På Ringsted Jobcenter har det eskaleret med flere truende og ophidsede borgere - og det skal man være særligt opmærksom på, mener arbejdsmarkedschefen Susanne Frydenlund:

- Der bruges mange ressourcer på at skabe sikkerhed for personalet, såsom læring i at imødegå konflikter før de opstår og sikkerhedsindretning af kontorer og andre lokaliteter - i mange tilfælde konfliktdæmpende indretning, siger hun.

Sikkerhedsalarmer og skærpet opmærksomhed

Jobcenterchef i Solrød, Claus Wester, fortæller også om flere hændelser i centret og en skærpet opmærksomhed på at sikre trygge rammer for de ansatte:

- Vi skal sørge for at vores sikkerhedsforanstaltninger som overfaldsalarmer, korrekt indretning af kontor og flugtveje, holdes opdaterede, siger Claus Wester.