Efter mystisk direktør-fyring: Nu vil a-kasse granske bilag

Selv har Michael Valentin over for Ekstra Bladet erkendt 'sjusk', men afvist noget kriminelt i forbindelse med rejserne i selskab med Akademikernes A-kasses vinleveradør. (Foto: Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix/arkiv)

Ansatte i Akademikernes A-kasse skal fremover have en reel mulighed for at sige fra, hvis de bliver bedt om at løse opgaver, der ikke er i orden.

Den mystiske og mørkelagte fyring af direktøren i Akademikernes A-kasse fører nu til strammere kontrol med, hvad medlemmernes kontingentkroner bliver brugt til.

A-kassen oplyser, at der nu bliver strammet op på 'en række økonomiske procedurer og instrukser, så der ikke kan herske nogen tvivl om rammerne for økonomiske dispositioner.'

Opstramningen kommer, efter at et eksternt advokatfirma har kortlagt forløbet op til fyringen af direktøren gennem syv år, Michael Valentin. Ifølge en pressemeddelelse fra a-kassen anbefaler advokatundersøgelsen, at der skal foreligge 'fyldestgørende godkendelser op i systemet, når ansatte eller ledelse i Akademikernes A-kasse træffer beslutninger i sager, som påfører a-kassen væsentlige udgifter.'

Udmeldingen kommer, samtidig med at Ekstra Bladet beretter om, at a-kassen har betalt 400.000 kroner til den reception, der blev afholdt i anledning af Michael Valentins 50 års fødselsdag i fjor. 

Via en ekstern pressekonsulent meddeler Akademikernes A-kasse til Avisen.dk, at omfanget af Valentins reception, der blandt andet bød på dj Master Fatman, 'ikke var godkendt af hverken formandskab eller bestyrelse.' 

Som en direkte følge af direktørfyringen i landets største a-kasse bliver der på anbefaling fra advokatundersøgelsen nu oprettet en whistleblower-ordning. A-kassen vil følge et råd om at sikre en ledelsesform, som 'understøtter en tone og en praksis, der giver bedre mulighed for, at den enkelte ansatte har en reel mulighed for at sige fra, hvis vedkommende bliver bedt om at løse opgaver, som strider mod, hvad der må anses for ordentligt og redeligt.'

Hvilke procedurer, der præcist er behov for at få strammet op på, og hvordan ledelsens tone skal ændres, har det ikke været muligt at få uddybet hos a-kassens formand, Allan Luplau. Begrundelsen er, at advokatundersøgelsen, der fylder over 100 sider, 'vedrører en eller flere personalesager.'

'Men helt overordnet kan jeg sige, at det er advokatundersøgelsens klare konklusion, at bestyrelsen i Akademikernes A-kasse var på sikker juridisk grund, da den nu tidligere direktør blev afskediget. Samtidig konkluderer undersøgelsen også, at hverken bestyrelsen, formandsskabet eller den tilbageværende ledelse kan drages til ansvar for de forhold, som førte til afskedigelsen af den tidligere direktør,' siger Allan Luplau i en pressemeddelelse.

Udover den undersøgelse, som a-kassen har iværksat, bliver direktørfyringen gransket af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet med bistand fra Kammeradvokaten. 

A-kassen har meldt den tidligere direktør til politiet for at have modtaget returkommission i form af vinrejser. Selv har Michael Valentin over for Ekstra Bladet erkendt 'sjusk', men afvist noget kriminelt i forbindelse med rejserne i selskab med Akademikernes A-kasses vinleveradør.