Efter lockout-drama: Nu er alle varsler på plads
- Kommunernes Landsforening har nu svaret på vores indsigelser mod deres lockoutvarsel, og forbundets jurister har gennemgået svarene. Det ser ud til, at svarene skaber tilstrækkelig klarhed over, hvem og hvad, der er omfattet af lockouten, siger FOA-formand Dennis Kristensen. Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix/arkiv
Først blev usikkerheden om de regionale lockout-varsler ryddet af vejen, og nu er de kommunale varsler også på plads.

 

Usikkerheden om lockoutvarslerne på det kommunale område er netop ryddet af vejen, så det er muligt for FOA at fortælle alle berørte medlemmer, om de skal blive hjemme eller tage på arbejde i tilfælde af, at en konflikt træder i kraft.

Det skriver Fagbladet FOA.

Mandag faldt forhandlingerne om regionernes lockoutvarsel på plads og med klarheden om kommunernes varsel, er der ikke længere udsigt til, at sagen ender i Arbejdsretten, for at FOA kan få præciseret varslerne.

Det skyldes, at der gennem de seneste dage har været møder og dialog mellem FOA og arbejdsgiverne i Kommunernes Landsforening (KL) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), hvor de afgivne varsler er blevet præciseret af arbejdsgiverne.

- Kommunernes Landsforening har nu svaret på vores indsigelser mod deres lockoutvarsel, og forbundets jurister har gennemgået svarene. Det ser ud til, at svarene skaber tilstrækkelig klarhed over, hvem og hvad, der er omfattet af lockouten, så vi kan informere de medlemmer, som arbejdsgiverne udelukker fra og med en eventuel lockout kan træde i kraft den 10. april," siger FOAs formand Dennis Kristensen til Fagbladet FOA.

Varslet betyder samtidig, at et allerede planlagt fællesmøde med KL kan aflyses, oplyser FOA-formanden.

Det er blandt andet regionernes lockoutvarsler i forhold til psykiatrien, som har skabt usikkerhed. For regionerne har i udgangspunktet undtaget psykiatrien fra at blive ramt af lockout. Alligevel valgte RLTN en måde at lockoute på, som betyder, at det er den enkelte medarbejders ansættelsesbevis, der på visse områder afgør, om han eller hun er omfattet af lockouten.

Med klarheden over arbejdsgivernes lockoutvarsler, kan parterne nu komme videre med blandt andet at forhandle nødberedskab for de steder, som rammes af konflikten, hvis den bryder ud.

Lønmodtagerne har varslet strejke fra den 4. april, og arbejdsgiverne har varslet lockout fra den 10. april, men forligsmanden har mulighed for at udskyde konflikten af to omgange i 14 dage ad gangen. Derfor kan det være, at den først rammer i maj måned - hvis den kommer.