Efter hidsig konflikt - aftale om politikadetter på plads
Thea Green Larsen på 19 år og Jens Jacob Pedersen på 44 år begyndte i marts på kadet-uddannelsen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix/arkiv
Det første 53 politikadetter kan endelig komme i arbejde og dermed aflaste politiet ved grænsen.

Efter en langvarig konflikt er der indgået en aftale om en overenskomst for de kommende politikadetter. Det oplyser Dansk Politiforbund og Finansministeriet.

De nye kadetter bliver ansat på en overenskomst med strejkeret. Til gengæld garanterer Politiforbundet et beredskab, hvis der skulle komme en strejke. Netop spørgsmålet om strejkeretten har været stridens kerne.

Formanden for Dansk Politiforbund, Claus Oxfeldt, glæder sig over, at konflikten nu kan afblæses, så de 53 kadetter kan komme i gang med at løse bevogtningsopgaver og dermed aflaste de pressede betjente. Claus Oxfeldt glæder sig også over, at kadetterne får ret til at strejke:

-  Vi har sikret, at de får lov til at strejke som alle andre overenskomstansatte, og samtidig tager vi selvfølgelig ansvar for landets sikkerhed i en konfliktsituation, udtaler forbundsformand Claus Oxfeldt. 

Netop fordi kadetterne bliver ansat på overenskomst - og ikke som tjenestemænd som landets 10.000 betjente - har Politiforbundet haft som et vigtigt krav, at de nye medarbejdere skulle have samme rettigheder som andre overenskomstansatte. 

Ifølge Finansministeriet er det nu lykkedes at nå til enighed om, hvordan man sikrer, at politikadetterne - i tilfælde af en strejkesituation - 'kan løse opgaver af væsentlig betydning for Danmarks sikkerhed'.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) erklærer sig også tilfreds med, at der er fundet en løsning: 

- Nu, hvor aftalen er i hus, kan politikadetterne trække i arbejdstøjet og være med til at løse de vigtige opgaver, som de er uddannet til, siger Sophie Løhde, der ikke lægger skjul på, at det var et hårdt forløb at få aftalen med Politiforbundet og den statslige arbejdsgiver, Moderniseringsstyrelsen, på plads. 

- Det er ingen hemmelighed, at vi har haft svært ved at blive enige om, hvordan en eventuel konfliktsituation skal håndteres, siger Sophie Løhde i en pressemeddelelse.

Ud over aftalen om, hvordan en eventuel strejkestituation skal håndteres, rummer overenskomsten ifølge Politiforbundet 'højere løn- og pensionsvilkår end først antaget' og ret til at blive optaget på politiets basisuddannelse. Kadetterne bliver ansat under samme arbejdstidsregler som polititjenestemænd.

De 53 politikadetter, der blev færdige med deres uddannelse den 1. september, kan komme i gang med deres arbejde med blandt andet grænsebevogtning i Sønderjylland og i Rødby fra den 1. oktober.