Dyrenes Beskyttelse: Stop fodringen

I sidste ende kan man gøre mere skade end gavn for fuglene, selvom man blot vil hjælpe dem. (Foto: Pixabay/Dyrenes Beskyttelse)

Vandfuglene bliver overfodret herhjemme til skade for både dem og miljøet.

Det er så hyggeligt at tage de små børn eller børnebør med ned til dammen og fodre ænderne og svanerne. Man tror også, at det hjælper vandfuglene i søer og åer igennem kulden, hvor føden er begrænset. Dette er dog misforstået omsorg, da alt det brød og korn som smides ud både forurener vandet og medvirker til at sprede sygdomme.

Når vandfuglene fodres ved søer og gadekær, så sker det oftest ved de samme foderpladser igen og igen, da der typisk er få steder, hvor det er muligt for mennesker at komme til vandet. Dette betyder, at mange forskellige vandfugle samles specifikke steder og træder rundt i den samme blanding af mudder, foder og afføring.

– At fodre vandfugle udgør en sundhedsrisiko, fordi der samles unaturligt mange ænder og svaner ved fodringsstederne, hvilket giver mulighed for at syge fugle kan smitte de raske med forskellige sygdomme. Det svarer til at sidde i venteværelset ved lægen, der er bare mange vira og bakterier samlet på meget lidt plads, forklarer Michael Carlsen, biolog hos Dyrenes Beskyttelse.

Foder forurener vandet

Ud over at være en sygdomsspreder, forurener brød og korn også vandet. Både den føde, som passerer gennem fuglene og alle de rester, der ligger tilbage i vandet, når fuglene har spist, er med til at gøde og derved øge algedannelsen i vandet. Jo flere alger der er i vandet, jo færre vandplanter vil der kunne gro. Dette er for eksempel et problem for knopsvaner.

– Knopsvaner lever primært af vandplanter. Hvis der ikke er nogen planter i de vådområder de lever i, så flytter de typisk bare videre. På denne måde gør fuglefodringen det sværere for fuglene at overleve i de områder, hvor der fodres meget, fortæller Michael Carlsen.

Det er derfor vigtigt, ikke at fodre vandfuglene om vinteren. Fuglene skal nok finde den føde de har brug for, og hvis de ikke kan finde mad, så flytter de sig.