Dummebøder på vej til ledige: "På grænsen af, hvad der er et retssamfund værdigt"

Verner Sand Kirk fra A-kassernes Samvirke kalder det urimeligt at straffe ledige for noget, der ikke var ulovligt, da de gjorde det. (Foto: Foto: Scanpix)

En ny straf skal få de langtidsledige til at bruge dagpengesystemet mindre. Men man kan ikke ændre de lediges adfærd med tilbagevirkende kraft, understreger A-kasserne.

Det kan godt være, at det har været lovligt. Men nu ændrer vi loven og straffer dig med tilbagevirkende kraft. Det er logikken i den dagpengelov, der bliver førstebehandlet i Folketinget onsdag.

Hvis du har været ledig i fire ud af de seneste otte år, mister du en måneds dagpenge. Det er en del af det dagpengeforlig, som politikerne blev enige om i efteråret. 

På trods af advarsler fra både fagbevægelsen og A-kasserne har Beskæftigelsesministeren valgt at lade straffen træde i kraft allerede i juli 2017 og med tilbagevirkende kraft.

- Det er jo ikke rimeligt. Det virker sådan lidt dummebødeagtigt. De indfører nye vilkår og straffer de ledige for, at de har overtrådt de nye regler, selvom det var fuldt legalt, da de gjorde det. Det er på grænsen af, hvad der er et retssamfund værdigt, siger Verner Sand Kirk, der er direktør for A-kassernes Samvirke.

Kan ikke ændre adfærd bagudrettet

Formålet med at straffe de langtidsledige er at få dem til at gøre mindre brug af dagpengesystemet. Men Verner Sand Kirk tror ikke på, at det vil have nogen nævneværdig effekt på de lediges adfærd.

- Det er en mærkelig tankegang, at folk vælger om de vil være arbejdsløse eller ej. Det kan da godt være, at det her fremover vil presse nogle enkelte væk fra dagpenge. Men det kan umuligt have en effekt på deres adfærd bagudrettet, understreger han.

I høringsforslagene til den lov, som skal implementere dagpengereformen, kalder AK-Samvirke det retssikkerhedsmæssigt betænkeligt at indføre reglen med bagudvirkende kraft. Hovedorganisationerne LO, FTF og Akademikerne foreslår, at reglen indføres fremadrettet. 

Det forholder Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen sig ikke til i sit svar. I stedet skriver han:

"Det følger af Aftale om et tryggere dagpengesystem, at der lægges op til en fuld indfasning fra dag ét, og at samtlige dagpengemodtagere, herunder igangværende forløb, flyttes over i det nye system ved ikrafttræden. Det betyder, at afkortningen af dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet træder i kraft den 1. juli 2017. Ved lovens ikrafttræden medregnes ledighed inden for de seneste 8 år."