Dronningen har tildelt 14 medaljer

Hoffet meddeler:

Fra den 1. januar 2019 at regne er efternævnte benådet med Kommandørkorset af 1. grad af Dannebrogordenen:

Hofmarskal, kammerherre Michael Ehrenreich, København K.

Jagtkaptajn, chef for Kongeskibet Dannebrog, kommandør Christian Anders Nørgaard, København S.

Ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen:

Generalkonsul i Melbourne Jan Ravnholt Christensen, Melbourne.

Vicekonsul i Vardø Ole Dagfinn Klaudiussen, Vardø.

Ridderkorset af Dannebrogordenen:

Generalkonsul i Amman Rudain Tawfiq Amin Kawar, Amman.

Chef for Vagtkompagniet ved Den Kongelige Livgarde, major Søren Peter Østergaard, Fredensborg.

Konsul i Birmingham Lasse Bo Hansen.

Konsul i Amsterdam Lauge Nielsen.

Ordenshistoriograf, lektor, ph.d. Jes Fabricius Møller, Roskilde.

Økonomichef ved Den Kongelige Civilliste Dan Folke Pedersen, Hellerup.

Fra den 1. januar 2019 at regne er efternævnte udnævnt til KAMMERHERRE:

Godsejer, hofjægermester Carl Boisen Thøgersen, til Adamshøj Gods.

Godsejer, hofjægermester Hans Henrik Algreen-Ussing, til Tirsbæk.

HOFJÆGERMESTER:

Godsejer Ann Kersti Møller Wiesinger, til Steensgaard.

Godsejer Thomas Garth-Grüner, til Sparresholm Gods.

/ritzau/