Drama inden retssagen: Advokater kræver Uber-sager udsat

Tirsdag skal retten tage stilling til de første sager mod Uber-chauffører i Danmark. Men advokaterne forsøger nu at udskyde sagerne. (Foto: Foto: Scanpix/Arkiv)

Seks Uber-chauffører skal tirsdag for Københavns Byret. Men de tiltaltes advokater anmoder nu om, at sagerne bliver udsat.

Københavns Byret vil formentlig være fyldt til bristepunktet, når retten tirsdag kl. 9.30 tager stilling til tiltalen mod seks chauffører fra kørselstjenesten Uber.

Politikere og taxabranchen har længe efterspurgt svar på, om det er lovligt at køre for Uber, og derfor har afgørelserne været ventet længe. Men de kan måske komme til at vente endnu længere.

Sagernes to forsvarere har nemlig anmodet om, at sagerne bliver udskudt, og at de kommer til at køre som såkaldte domsmandssager i stedet for som korte bødesager uden lægdommere. Det oplyser Eddie Khawaja, som er advokat for fire ud af de seks tiltalte til Avisen.dk.

Samkørsel eller ej?

Centralt i spørgsmålet står, om kørsel med Uber kan betegnes som samkørsel.

I udgangspunktet må man som privatperson nemlig ikke uden videre køre folk rundt mod betaling. Undtagelsen er dog, når der er tale om samkørsel, hvor man deles om de direkte forbundne udgifter til turen. Her er efterforskningsmaterialet fra politiet dog mangelfuldt, og det kalder på en udsættelse, mener advokaten.

-  Der er en række ting, der lægges til grund og danner grundlag for sigtelsen og tiltalen, uden at man umiddelbart ses at have undersøgt det nærmere. Det gælder blandt andet, hvad den konkrete tur har kostet, og hvad omkostningerne ved turene har været, siger Eddie Khawaja.

Han mener samtidig, at det er uklart, hvilket materiale der ligger til grund for anklagemyndighedens vurdering af, at Uber-ordningen ikke falder ind under en samkørselsording.

- Man har øjensynligt rettet henvendelse til Uber i forbindelse med Trafikstyrelsens politianmeldelse, der i øjeblikket fortsat er under efterforskning mod Uber, men disse oplysninger indgår ikke og er ikke fremlagt i de konkrete sager mod blandt andet mine klienter, siger Eddie Khawaja

Han mener samtidig, at en henholdsvis spansk og belgisk sag ved EU-domstolen kan have betydning for de danske Uber-sager, hvorfor han sammen med advokat Betina Engmark har bedt om en udsættelse af sagerne.

Eddie Khawaja er derfor ikke tilfreds med, at de seks sager skal køre som simple bødesager af kun en times varighed.

Massiv interesse

De to advokater vil samtidig anmode om, at sagerne afgøres som domsmandssager med civile lægdommere. Det skyldes den store interesse i sagerne.

- Spørgsmålet er rejst, hvorvidt sagerne - uanset, at der er tale om mindre bødesager - bør behandles under medvirken af domsmænd i lyset af den særlige offentlige og samfundsmæssige interesse, de må siges at have, siger Eddie Khawaja.
 
- Det knytter sig til den omfattende medieomtale og den massive politiske interesse, der har været om sagerne. Sagerne har ikke kun været omtalt generelt, men også konkret i folketingsbesvarelser og i et ministersamråd.
 
På baggrund af den særlige offentlige interesse har advokaterne bedt retten tage stilling til spørgsmål om medvirken af domsmænd.

- Rettens afgørelse herom afventes nu, og afhængigt af udfaldet vil jeg drøfte med mine klienter, hvad det giver anledning til, siger Eddie Khawaja
 
Anmodningen ændrer dog ikke på, at advokater og de tiltalte står klar i byretten i morgen.

- Under alle omstændigheder møder mine klienter nu op i retten for at få en afklaring og måske en besvarelse af de mange spørgsmål, der er rejst, og så må vi tage den derfra, siger Eddie Khawaja.