Drama i retten: Uber-sager bliver til nævningesager

Seks Uber-chauffører er tirsdag tiltalt i Københavns Byret. Sagerne skal nu køre som domsmandssager med nævninge. (Foto: Foto: Andreas Beck, Scanpix)

Sagerne mod de seks tiltalte Uber-chauffører skal nu føres som domsmandssager med civile nævninge, besluttede dommeren tirsdag. Det er dog stadig uklart, om sagerne reelt kommer til at køre i dag.

Tilhørerpladserne var fyldte i Københavns Byret, da sagerne mod seks chauffører for kørselstjenesten Uber begyndte tirsdag formiddag.

Oprindelig skulle sagerne kun køre som simple bødesager af en times varighed. Men de to forsvarsadvokater, Eddie Khawaja og Betina Engmark, anmodede om, at sagerne kom til at køre som såkaldte domsmandssager. Det vil sige, at civile lægdommere skal være med til at afgøre sagen.

Advokaternes argument var, at sagen har påkaldt sig ganske stor interesse i offentligheden.

- Vi kan jo bare kigge på den menneksemængde, der er til stede i retten. Det er en sag, der må siges at have påkaldt sig særlig offentlig interesse, sagde advokat Betina Hald Engmark med henvisning til de mange journalister og den store politiske interesse i sagen.

I byretten i København sidder nemlig omkring 40 tilhørere. Cirka halvdelen er journalister, mens den anden halvdel hovedsageligt er taxichauffører og andre involverede i sagerne. Nogle af taxichaufførerne hvisker med hinanden, og ind i mellem lyder der bandeord og så ”Uber”.

En rettesnor

Advokat Betina Engmark mente også, at sagernes status som såkaldte prøvesager vidnede om en betydelig offentlig interesse.

- Man ønsker at bruge sagerne mod mine klienter som en rettesnor. Ud over sagerne mod mine klienter er der cirka 30 sigtelser. Jeg kan også forstå, at der er en sag mod selve virksomheden Uber. Det fremgår ikke af de akter, jeg har fået udleveret, sagde Betina Engmark, som er forsvarer for to ud af seks tiltalte.

Dommeren valgte efter kort tids betænkning at følge de to advokaters anmodninger. Det er dog endnu ikke klart, om sagerne reelt kommer til at køre i dag. Advokaterne har nemlig også anmodet om, at sagerne udsættes.

Det skyldes blandt andet, at de finder efterforskningsmaterialet fra anklagemyndigheden mangelfuldt, lød argumentet. Spørgsmålet om udsættelse kan dog først besvares, når sagens domsmænd er klar. Først skal det dog undersøges, om domsmændene er inhabile, lød det fra dommeren.

De seks Uber-chauffører er tiltalt for brud på taxiloven, taxibekendtgørelsen og bekendtgørelsen om særlige krav til taxier. Alle tiltalte nægter sig skyldige.