Direktør i Amagerbanken frifindes for millionbedrageri

En tidligere direktør i Amagerbanken er onsdag blevet frifundet af Østre Landsret i en straffesag om groft bedrageri for 15 millioner kroner.

Undervejs i forløbet har Bagmandspolitiet krævet Jørgen Brændstrup idømt fængsel i tre år og seks måneder.

Det er anden gang i denne uge, at den 51-årige Brændstrup opnår en frifindelse.

Mandag morgen blev han ligesom 10 andre sagsøgte i en civil sag frifundet af Retten i Lyngby i den stort anlagte erstatningssag om tab på 900 millioner kroner.

Hverken Brændstrup eller de to andre tiltalte i bedragerisagen er onsdag morgen til stede i landsretten. Alle tre frifindes.

Den tidligere direktør, en underordnet bankmand og forretningsmanden Henrik Schimming var anklaget for bedrageri og for at have misbrugt insiderviden på kriminel vis.

Forbrydelserne skulle være begået i 2010. Henrik Schimming hviskede bankfolkene i øret, at det amerikanske selskab Deltek var villig til at betale en høj pris for aktier i det danske it-selskab Macanomy A/S.

Oplysningen var interessant, fordi tilbuddet lå langt over børskursen. Og den blev - ifølge Bagmandspolitiets påstand - udnyttet til skade for Jyske Bank og Vestjysk Bank, som tilsammen mistede 15 millioner kroner.

Det påståede tab opstod, da de to jyske banker overdrog aktier i it-selskabet til Amagerbanken. Den store københavnske bank sagde ikke ét ord om udsigten til gevinsten, og dermed blev de bedraget, har Bagmandspolitiet ment.

Men i april 2016 afviste Københavns Byret anklagen og frifandt alle tre tiltalte.

Begrundelsen var især, at det diskrete tilbud fra det amerikanske selskab på aktier i Macanomy A/S blot var en "uforbindende tilkendegivelse". Derfor var de tre mænd ikke forpligtet til at oplyse andre om tilbuddet.

Onsdag lyder der samme toner fra tre landsdommere og tre lægdommere i landsretten.

- Der er fuldstændig enighed om, at der skal ske frifindelse, siger retsformand Lene Jensen.

Landsretten konstaterer, at forhandlingsforløbet om aktierne ikke blev påvirket af oplysningen om den amerikanske interesse.

Tidligere har Bagmandspolitiets chef, Morten Niels Jakobsen, begrundet anken til landsretten med, at sagen er principiel.

- Spørgsmålet er, hvor grænsen går, for hvad man skal oplyse til sine samarbejdspartnere i et forretningsforhold, har han sagt. En af forsvarerne har en helt anden opfattelse.

- Afgørelsen er meget konkret, siger advokat Søren Lundsgaard onsdag efter frifindelsen.

/ritzau/