Debatindlæg Debat: DF og regeringen skal få kamp til stregen
(Foto: )

Sikandar Siddique er folketingskandidat for Alternativet.

Regeringens og Dansk Folkepartis paradigmeskiftes opsigtsvækkende stramninger på udlændingeområdet er ikke bare et opgør med regulering af antal flygtninge. Det er et nationalt kursskifte af den danske tradition for international humanitær nødhjælp.

Finansloven for 2019 om flygtninge- og asylpolitik er gennemsyret af en fremmedfjendtlig og negativ diskurs. Udvisning og afvisning skal fremover næsten italesættes, inden velfærdens medmenneskelige overskud og tilbud om hjælp og beskyttelse udvises.

Når et medmenneske i nød fremover træder ind over vores dørtrin, skal vi i samme sekund forberede os på, hvordan vi får dem ud af døren. Vi skal – ifølge regeringen og DF - straks de kommer hertil fortælle om vor gæstfriheds begrænsninger.

Alle flygtninge, der kommer til Danmark, skal fra den første dag informeres om, at gæstfriheden er midlertidig. Den rækker kun til den dag, de kan sendes retur. Ifølge Dansk Folkeparti skal 9 ud af 10 flygtninge sendes ud af Danmark på et tidspunkt.

Formålsparagraffen om ophold og udsendelse i integrationsloven justeres, så den enkeltes opholdsgrundlag bliver midlertidigt. Retten til permanent bolig til flygtninge ophæves.

Det sker ved, at kommunerne får mulighed for kun at anvise til et midlertidigt opholdssted til flygtninge. Integrationsprogrammet for alle nye ankomne flygtninge mv. ændrer navn til ”Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram”.

Skulle nogle flygtninge blive i tvivl om gæstfrihedens udløb, markeres det helt tydeligt, at flygtninge mv., der indgår i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, befinder sig i en anden situation end en række øvrige personer.

Det sker ved at ændre navnet på deres integrationsydelse til en ”Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse”. Denne ydelse nedsættes med 2.000 kr. pr. måned.

Der kommer stramninger af Udlændingelovens § 26 vurderinger, der skal tage hensyn til hjemsendelsesregler. Her har regeringen og Dansk Folkeparti sandsynligvis haft de syriske flygtninge for øje. De kan kun få midlertidig beskyttelse efter de nye regler for asyl.

Der skal i de første 5 år ikke længere tages hensyn til, hvor godt en person er integreret i Danmark eller personens alder, helbred og evt. personlige tilknytning til danskere.  

Ikke alene strammes hjemsendelsesreglerne i Udlændingeloven, så flere kan sendes hjem. Modtagelses- eller rettere hjemsendelses-diskursen ændres, så ingen flygtning anspores til at et forgæves håb om en fredelig fremtid med sin familie 

Men regeringen og Dansk Folkeparti har med dette paradigmeskifte gjort regning uden vært. De har pt. serveretten, og en ny finanslov. Politikerne har ganske glemt, at der er et andet Danmark - både på og udenfor Borgen, der ønsker en anden politisk diskurs og en anderledes human fortolkning af Danmarks flygtningehjælp og asylpolitik.

Alternativet vil give regeringens nye negative paradigmeskifte på asylområdet kamp til stregen, fra lovforslag til lovforslag - og til hver eneste fremtidige negative diskurs i den politiske debat om flygtninge og indvandrere.

Dette er et debat-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News