Det stemmer de offentligt ansatte om: Løn, spisepause og orlov

Se her, hvilke forandringerne fagforbundenes medlemmer har stemt om i overenskomstaftalerne.

Mandag offentliggøres resultaterne af fagforbundenes urafstemninger om overenskomstaftalerne.

Læs her, hvad der ligger i aftalerne:

Kommunerne:

* Aftalen har en samlet økonomisk ramme på 8,1 procent.

* Herunder 500 millioner kroner i en pulje målrettet sosu'er og sygeplejersker. Derudover er afsat 85 millioner kroner til en ligelønspulje.

* Det såkaldte privatlønsværn afskaffes - at de private lønninger ikke må løbe fra de offentlige.

* Fastholdelse af seniorordning.

* En uvildig undersøgelseskommission nedsættes for at løse problemet omkring lærernes arbejdstid.

* Sikring af den betalte spisepause for alle grupper

Regioner:

Aftalen har en samlet økonomisk ramme på 8,1 procent.

* Afskaffelse af privatlønsværn.

* Sikring af den betalte spisepause.

* Orlov med fuld løn til forældre til et dødfødt barn.

* Omsorgsdage til regionalt ansatte plejeforældre.

* Ret til fravær med løn ved fertilitetsbehandling.

* Orlov, hvis en regionalt ansat akut tager et spædbarn i pleje.

* Åremålsansættelse: reduktion i fratrædelsesbeløb samt stop for fratrædelsesgodtgørelse ved fortsat ansættelse.

Staten:

* Den samlede økonomiske ramme er på 8,1 procent i overenskomstperioden.

* Privatlønsværnet fjernes.

* En eksplicitering af den betalte spisepause. Det betyder, at de statsansattes ret til betalt spisepause kommer ind som en del af overenskomsten.

* En kommission på det kommunale område skal skabe et grundlag for forhandlingerne om en ny aftale om arbejdstid, også for underviserne i staten.

Kilder: Innovationsminister Sophie Løhde (V), chefforhandler Flemming Vinther, CFU, og Danske Regioner.

/ritzau/