Det går bedre for 1813-telefonen
Ny rapport viser, at 1813-telefonen kan blive bedre. Foto: PETER KLINT/POLFOTO
En rapport konkluderer, at der er sket fremskridt i Region Hovedstadens nye akutordning. Det kan blive bedre.

Den meget omstridte 1813-ordning i Region Hovedstaden er blevet meget bedre, end den har været.

Sådan lyder det fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (Kora) i en ny rapport, hvor der dog også bliver præsenteret tiltag, der kan gøre akuttelefonen endnu bedre.

De lange svartider og tekniske vanskeligheder, der prægede systemet i de første uger, er blevet reduceret.

Men rapporten påpeger, at der fortsat skal arbejdes på at sikre tilstrækkelig bemanding i spidsbelastningsperioder.

Det kan ske ved at skabe økonomiske incitamenter for de ansatte, indføre tilkaldevagter og give bedre muligheder for vagtbytte.

Samtidig kan sagsbehandlingstiden reduceres ved at gøre it-systemet mere brugervenligt.

Rapporten berører også spørgsmålet om, hvorvidt det er bedst, at det er læger eller sygeplejersker, der skal svare, når en syg borger ringer 1813 for at få hjælp.

Konklusionen er, at man ikke videnskabeligt kan sige, at det ene er bedre end det andet.

Det er regionsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) meget tilfreds med. Hun håber, at man fremover kan bruge kræfterne på at diskutere forbedringsmuligheder i stedet for faggrupper.

- Spørgsmålet har været en kilde til bekymring hos især en gruppe praktiserende læger. Og det har jeg respekt for.

- Men jeg mener, at tiden nu er inde til, at vi lægger den del af diskussionen til side, siger hun.

Formanden for de praktiserende lægers organisation (PLO), Bruno Melgaard Jensen, tager imod invitationen til at diskutere akutordningen og forsøge at gøre den bedre.

Han mener dog fortsat, at der er grund til at kigge på, hvilke faggrupper der skal tage imod borgernes henvendelser.

- Evalueringen peger direkte på, at der i dag sker et dobbeltarbejde, da sygeplejersken, der tager telefonen, meget ofte er nødsaget til at viderestille til lægen, som har kompetence til at afslutte konsultationen.

- Det ville man slippe for, hvis lægen var i front, og på den måde spare tid, siger Bruno Melgaard Jensen.

Han fremhæver også, at svartiderne i 2014 har været meget længere end under den tidligere vagtlægeordning.

Akuttelefonen 1813 blev indført 1. januar 2014 som en del af det nye, enstrengede akutsystem i Region Hovedstaden.

/ritzau/